Dina rättigheter KOLLEKTIVAVTALETS DAG

Åtta myter om kollektivavtal

I dag är det kollektivavtalets dag. Vi firar med att spräcka åtta myter om kollektivavtalet – hur många har du hört?

Publicerad 17 mars 2022 Kommentera
Åtta myter om kollektivavtal
Vi har samlat några vanliga missuppfattningar om kollektivavtal – vilka har du hört förr? Foto: Colourbox

1 Avtal är dåligt för lönen. Fel – kollektivavtalets lönenivåer är vad de anställda har rätt till, minst. Arbetsgivare får betala mer i lön, höja lönerna med högre summor eller komma överens om annat som är mer förmånligt än avtalet.

2 Jag är bara inne tillfälligt, det gäller inte mig. Jo, kollektiv­avtalet gäller för alla anställda inom avtalsområdet. Heltid och deltid, fasta anställningar och inhopp, HRF-medlem eller ej. Där­emot omfattar HRF:s avtal bara anställda som räknas som arbetare, inte branschens tjänstemän.

3 Kollektivavtal behövs inte här! Är förklaringen att arbetsplatsen redan har bättre villkor? Kollektivavtal reglerar rätt komplicerade saker runt arbetstid, semester, löneutfyllnad vid föräldra­ledighet, försäkringar. Hur stor är chansen att din chef är en expert på sådant och har lyckats ta fram ett bättre »paket»? Och hur kollar du det?

4 Avtalet följs, det räcker. En poäng med att ha ett skriftligt avtal är att det är ­juridiskt bindande. Att bara följa avtalets regler innebär att arbetsgivaren när som helst kan besluta sig för att upphöra med det, eller hoppa över vissa delar om de exempelvis känns för kostsamma.

5 Det är bara fackligt tjafs. Kollektivavtal är gemensamt framtagna av fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Tanken är att reglerna i avtalet ska funka för både anställda och deras arbetsgivare.­

6 Sådant funkar inte med vår unika verksamhet. I HRF:s avtal finns många ­möjligheter att anpassa efter ­be­hoven på arbetsplatsen. Vissa saker kan arbetsgivaren och den anställda komma överens om direkt. Andra anpassningar kräver lokal förhandling. Utan kollektivavtal är det bestämmelserna i arbetstidslagen, semesterlagen och liknande som gäller. Lagarna är inte stiftade med tanke på just hotell- och restaurangbranschen.

7 Det blir för dyrt för företaget! Visst, försäkringar och pensioner för anställda är inte gratis. Att betala löner och ersättningar enligt avtalets regler kan kosta mer än att betala det arbetsgivaren känner för. Men personalen får ett försäkringsskydd, de vet vad som gäller och kan fokusera på att göra ett bra jobb. Företaget ger också ett seriöst intryck.

8 Lagarnas regler räcker väl? Nej, lagen säger inget om årliga löne­ökningar, vilka summor som gäller för ob, övertid och semesterlönegaranti, extra ledighetsdagar och andra viktiga detaljer i arbetslivet.