Ledare | Ur artikelarkivet INBOX
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Solidaritet ger en starkare fackföreningsrörelse

Publicerad 7 juni 2007

MÅNGA FACKFÖRBUND och a-kassor har tappat medlemmar på grund av regeringens förändringar och avgiftshöjningar. Medlemstappet försvagar i förlängningen hela fackföreningsrörelsen och därmed också kollektivavtalen. Naturligtvis är detta precis vad regeringen avsett. För att om möjligt minska skadorna på fackföreningsrörelsen och kollektivavtalstecknandet i Sverige är det viktigt att för en stund stanna upp och fråga sig varför det är klokt att vara med i facket? Efter en stunds diskussioner i detta ämne kommer alla möjliga svar upp på bordet: Rätt till juridisk hjälp om jag hamnar i problem på arbetsplatsen, billig hemförsäkring och en bra medlemstidning kan vara några svar på frågan varför någon är med i facket. Men ofta saknas ett litet ord när dessa frågor diskuteras, det lilla ordet solidaritet.

FÖR MÅNGA UNGA handlar det mesta i dag om »What’s in it for me«? Det betyder ungefär »vad fi nns det som ger mig något i detta«, i detta fall avses då det fackliga medlemskapet. Den frågan är inte oviktig, men frågan om solidaritet borde vara minst lika viktig. För det är tillsammans med andra vi blir starka och verkligen kan vara med och påverka. Ett tydligt exempel på detta var årets avtalsrörelse där LO-förbunden gick samman och lyckades få upp kvinnolönerna.

VARFÖR PRATAS DET då så lite om solidaritet i dessa dagar? Ett fackförbund med många medlemmar blir ju ett starkare förbund med mycket större möjligheter att påverka arbetsvillkoren och lönevillkoren för alla dem som är med. Att vara solidarisk med andra och vilja ge stöd och hjälp i form av sin fackliga medlemsavgift borde vara ett självklart val. I tider som dessa när alla pratar om miljöförstöring och klimatproblem borde vi också tala om den mänskliga arbetsmiljön. I denna diskussion kan solidaritet vara en viktig del. För hur vi än har det tillsammans med våra arbetskamrater på vår arbetsplats så har vi större möjlighet att påverka och få igenom våra rättigheter om vi är många som jobbar tillsammans.

SÅ DU SOM HÖR hur din arbetskompis funderar på varför hon eller han ska vara med i facket. Ta en kopp kaffe tillsammans med din kollega och prata om vad ett medlemskap kan ge henne eller honom. Tillsammans är vi starka och kan bromsa de negativa effekterna av regeringens förändringar. Genom att vara solidarisk kan du i förlängningen vara med och bygga en starkare fackföreningsrörelse.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.