Ledare
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Lite skryt från facket skulle inte kännas helt fel

Publicerad 24 maj 2006

Skryt är inte trevligt. Men att berätta när man gjort något verkligt bra måste vara tillåtet. Vi är rätt dåliga på det i facket, ofta onödigt blygsamma. Vi berättar inte vad vi åstadkommit och vad vi lagt ner stor möda och många arbetstimmar på att få genomfört. Inte ens medlemmarna vet nog alla gånger på vilket sätt de haft nytta av sitt medlemskap.
Att det är Hotell- och restaurangfackets förhandlare som gjort att de flesta medlemmar nu i maj får mer pengar på lönebeskedet förstår säkert de flesta. Och att det är fackets företrädare man ska vända sig till när något gått snett på jobbet, det känner man också till.

Mer okänt är det arbete som pågår i det tysta, vid träffar med myndigheter och politiker, genom deltagande i olika kommittéer och arbetsgrupper. Det är här facket åstadkommer de kanske långsiktigt viktigaste förbättringarna för sina medlemmar.
I själva verket skulle facket kunna ta åt sig äran för många av de reformer som under 1900-talet gjort det mycket bättre att leva och arbeta i Sverige. Pensioner, försäkringar, socialt trygghetssystem, arbetarskydd ? allt är exempel på områden där fackets företrädare uppvaktat beslutsfattare, visat på orättvisor, påtalat luckor i lagarna och ständigt argumenterat för bättre villkor för medlemmarna. Och detta arbete pågår fortfarande lika intensivt.

Förutsättningarna för den bransch där vi arbetar betyder mycket för hur vi har det till vardags. Är det tufft för branschen blir villkoren sämre och jobben färre. Därför har Hotell- och restaurangfacket ofta tillsammans med arbetsgivarnas företrädare, uppvaktat ministrar och riksdagsledamöter för att visa vilka tillväxtmöjligheter hotell- och restaurangbranschen har.

I regeringens vårbudget gav dessa ansträngningar resultat: pengar till marknadsföring i utlandet under tre år och samtal om branschens framtid. Mer om detta på sidan 10. HRF-ordföranden Ella Niia kan känna sig nöjd. Detta är en effekt av hennes och kollegornas arbete.
Även om detta arbete är värdefullt för medlemmarna som grupp så behöver naturligtvis enskilda medlemmar ibland hjälp och stöd av facket. Ett sådant exempel kan du läsa om på sidorna 6 ? 8. Lisa Runestig har oförskyllt drabbats av att myndigheter agerat fel och att beslut inte kan rättas till. Hon företräds nu av Hotell- och restaurangfacket.
Detta var inte skryt, bara ett stillsamt påpekande om att HRF gör mycket nyttigt för sina medlemmar.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.