Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Utländsk bakgrund ger lägre lön

Är du född i Afrika, Asien eller Sydamerika och jobbar i branschen? Då har du antagligen något lägre lön än dina svenskfödda kollegor. Men lugn, löneskillnaden minskar med tiden. Det visar LO:s nya rapport »Lön efter födelseland«.

Publicerad 21 april 2006

Samma arbete ger inte samma lön. Det är slutsatsen av LO:s nya rapport »Lön efter födelseland«. Utredarna har jämfört medellön mellan anställda med olika födelseland och i olika yrken.

Resultaten visar att anställda födda utomlands generellt har lägre medellön än sina svenskfödda kollegor. De största skillnaderna finns i sektorn »privat tjänsteproduktion« där hotell- och restaurangbranschen ingår. Där skiljde det 2003 hela 800 kronor i medellön mellan utlandsfödda och födda i Sverige.

I byggbranschen däremot var det nästan ingen skillnad alls mellan medellönerna.
– Bryggbranschen är en relativt homogen yrkesgrupp med ganska höga löner. Privat tjänsteproduktion och den offentliga sektorn har de klart lägsta lönerna redan från början, säger Mats Larsson som ligger bakom rapporten.

Lägst lön har arbetare från Afrika, Asien och Sydamerika. År 2003 var deras medellön 16 200 kronor. Detta kan jämföras med arbetare födda i de nordiska länderna som 2003 hade en medellön på 18 400 kronor, 400 kronor mer än svenskfödda arbetare.
Undersökningen visar också att lönen för utlandsfödda ökar ju längre de bor i Sverige.
– För de arbetare som bott i Sverige i över 20 år är medellönen till och med något högre än för de som är födda i Sverige, säger Mats Larsson.

Erland Olausson, LO:s vice ordförande, tror att löneskillnaderna har flera orsaker. En är att arbetsgivare generellt är dåliga på att ta tillvara erfarenheter som arbetare födda utomlands kan ha. Därför anställs de ofta på avtalens lägsta löner.
– De utrikesfödda startar ofta i låglönejobb och får så småningom jobb i högre betalda branschen. Men det tar längre tid för dem än för svenskar, säger han.

För att komma rätta till problemen tycker Erland Olausson att fackförbunden ska kunna reglera i avtal hur rekryteringsprocesserna ska gå till.
– Vi måste kunna reglera hur till exempel kravspecifikationerna ser ut. Det ska vara att man uppfyller kraven och inte vad man heter som avgör om man får jobbet, säger han.

Fakta: »Lön efter födelseland«
? Undersökningen bygger på statistik från SCB.
? Födelseländerna är indelade i fem grupper: Sverige, Norden, Västeuropa och OECD, Östeuropa samt Afrika, Asien och Sydamerika.
? Yrkesgrupperna är uppdelade är fyra sektorer: Tillverkningsindustrin, byggnadsindustrin, offentlig sektor och privat tjänsteproduktion där hotell- och restaurangbranschen ingår tillsammans med handeln, transport, fastighets- och uthyrningsverksamhet samt privat vård och omsorg.
? Som arbetare räknas de som har ett yrke som organiseras av ett LO-förbund. Som tjänstemän räknas de som har ett yrke som organiseras av Saco eller TCO.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här