Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Turiststatistiken döms ut i ny rapport

Den svenska turiststatistiken döms ut i en färsk forskarrapport. Uppgifter från olika statistikkällor ger helt skilda bilder av turismen. Forskarna föreslår en ny, objektiv statistik, som betalas av staten.

Publicerad 27 maj 2005

Forskningsrapporten ”Hur användbar är svensk turiststatistik” har skrivits av Andreas Holmström, Magnus Johansson och Fredrik Junkka vid forskningsinstitutet Etour, som hör till Mitthögskolan i Östersund.
Det finns en hel del statistik kring turismen, som samlas in på olika sätt. Men ingen är riktigt bra, anser forskarna.
Det mest iögonenfallande är att uppgifter om samma sak ger olika svar beroende på var man tittar.
En undersökning (RES) redovisar till exempel 4,5 miljoner inrikes flygresor och en annan (Luftfartsverket) 8 miljoner för samma år.
RES säger att det var 12 miljoner inrikes tågresor under ett år, 2001. Samtidigt säger SJ att det var 16,5 miljoner och Turistdatabasen (TDB) ligger mitt emellan på 13,5 miljoner.
Även en sådan enkel och till synes precis uppgift som hur många som åker till och från Gotland med färja under ett år skiljer sig kraftigt mellan de olika statistikkällorna.
Turistnäringen älskar att tala om gästnätter. Även här skiljer sig uppgifterna. Under samma år kan mellan 9 och 14 miljoner gäster ha övernattat på hotell, beroende på vem man frågar.
Vem har rätt, vad är sanningen?
Forskarna svarar inte på det. Däremot anser de att en helt annorlunda och mer tillförlitlig statistik över turismen måste byggas upp. En bred konsumentundersökning, som görs regelbundet, behövs. Och den bör betalas med statliga pengar, så att den inte blir beroende av olika affärsintressen.
– Ett bra underlag behövs framför allt för den som ska fatta beslut om investeringar, säger Magnus Johansson, statistiker och en av de tre som skrivit rapporten.
Statistik är även viktigt för forskare och andra som ska studera turismen. Men allra mest akut är att beslutsfattare får ett bättre underlag än de har i dag, anser han.

Källa: Hur användbar är svensk turiststatistik, Etour utredningsserien 2005:28.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.