Ur artikelarkivet Gamla arkivet
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Turisterna nappar inte på Sverige

Fisken finns. Naturen finns. Och många kan tänka sig att resa långt för att fiska. I Europa finns 20 miljoner aktiva sportfiskare. Ändå är fisketurismen i Sverige ännu en blygsam näring.

Publicerad 18 mars 2003

? Fisket är ofta säsongsberoende och få företag arbetar i dag enbart med fisketurism och livnär sig på det. Fisketurismen befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede.
Det säger Mats Jonson som gjort en undersökning av fiskeföretag och deras ekonomi åt föreningen SeFF, Sveriges FisketurismFöretagare. Syftet var att kartlägga de företag som sysslar med fisketurism.
Cirka 900 personer är anställda i näringen. Slår man ihop arbetet som läggs ner i företagen och fördelar detta på årsarbeten blir det 376 heltidsjobb.
? Sex sju stora företag av de 334 företagen lever på fisketurism, säger Mats Jonson. De andra är små, ofta företagare som är mångsysslare på landsbygden. En del arbetar med underleverantörer i stället för anställda.
Näringen har 440 000 gäster om året och omsätter knappt 200 miljoner kronor. Nästan var fjärde gäst kommer från andra länder.

I Europa finns minst 20 miljoner aktiva sportfiskare, varav 5?10 procent reser utomlands för att fiska. Men Sverige ligger långt ifrån den nivå som utländska fisketurister kräver. Trots att vi har bättre naturliga förutsättningar än något annat europeiskt land för att nå en topposition som fiskedestination.
De flesta fiskeföretagen finns i Norrland, 159 stycken, 89 finns i Svealand och 92 i Götaland. I topp ligger turistlänen Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. De har under lång tid lockat besökare med sin natur och fiskeupplevelser.
I Stockholms län finns 23 företag som sysslar med fiske som dagsarrangemang.
? Fisketuristerna tar inte upp särskilt mycket fisk, konstaterar Mats Jonson.
Det rör sig om cirka 600 ton per år. Över hälften av fångsten är odlad fisk. Själva fisket bedrivs till största delen i sjöar och tjärnar samt i strömmande vatten i inlandet. Fiske längs kusten och i havet är ovanligare.
Som en jämförelse tar yrkesfiskarna i Sverige upp 300 000 ton fisk.

Av de fiskar som sportfiskas mest ligger öring i topp, därefter gädda, abborre, röding och harr. Vanligaste metoderna är spinnfiske och därefter flugfiske, isfiske, mete och trolling.
? Jag tror att fisketurismen kommer att utvecklas i Sverige under de närmaste 10?20 åren, säger Mats Jonson.
Han räknar inte med någon massturism, men tror att fisketurismen kommer att skapa arbetstillfällen i glesbygden och skärgården.
Nu kommer jordbruksdepartementet att fundera på om det behövs fler statliga satsningar för att utveckla fisketurismen.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.