Ur artikelarkivet arbetsrätt Arbetsrättsexperten
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Starta eget utan trubbel

Sugen på att starta en restaurang och laga mat efter eget huvud? Var försiktig så att du inte förlorar jobbet.

Publicerad 25 augusti 2010

Det finns många domar i Arbetsdomstolen (AD) som handlar om när en anställd är illojal mot arbetsgivaren. Det är allvarligt och kan leda till att man blir uppsagd eller i värsta fall avskedad, det vill säga får sparken utan uppsägningstid.
Om du är anställd och samtidigt driver en verksamhet som direkt eller indirekt konkurrerar med arbetsgivaren kan det vara illojalt. Avgörande är bland annat vilken ställning du har i det företag där du är anställd, om du har försökt ta över kunder, eller om du har utnyttjat företagshemligheter och sedan tjänat på det i din egen verksamhet.

Kalle arbetade som bil­vårdare på en OK-bensinstation. Stationen hyrde även ut begagnade husvagnar av märket Polar och sålde en del utrustning till husvagnar. Vid säsongens slut sålde OK även en del av de uthyrda husvagnarna.
Kalle hade en egen firma som sålde nya husvagnar av ett annat märke. Han sålde också utrustning och begagnade husvagnar, men inte i samma omfattning som OK. Men OK sade upp Kalle.
Arbetsdomstolen fann att det förekom konkurrerande verksamhet just när det gällde begagnade husvagnar. Men omfattningen var liten. Kalle hade ingen hög ställning inom OK, hade inte försökt ta över kunder och skötte i övrigt sitt jobb på bensinstationen. Eftersom OK:s verksamhet inte hade skadats av Kalles egen verksamhet fick han behålla sitt jobb. (AD 1980 nr 82)

Däremot kunde frisören Birgit sägas upp. Tvärtemot reglerna på arbetsplatsen klippte hon kunder på sin fritid och tog betalt för det. Det hör till saken att frisörsalongen hade ett sviktande kundunderlag och att alla anställda därför uppmanades att försöka får mer kunder till företaget. Birgit fick först en tillsägelse, men klippte ändå privat vid tre tillfällen. Hon förlorade då jobbet. I det här fallet skadades företaget av att Birgit arbetade vid sidan av. (AD 1993 nr 18)

Ett tredje fall gällde två montörer vid Siemens lokal­kontor som också arbetade i Luleå hamn. Hamnen infordrade anbud på elektriska anläggningar. Enda anbudsgivare var Siemens och de två montörerna. Montörerna drog nytta av att de arbetat i hamnen när de lade sitt anbud. De fick uppdraget och sade omedelbart upp sig från Siemens med kort uppsägningstid. Men Siemens avskedade de båda montörerna eftersom de varit illojala och utnyttjat sin ställning.
Här var AD oenig. Majoriteten ansåg att montörerna inte hade någon förtroendeställning hos Siemens, de hade inte tänkt ­bedriva egen verksamhet innan anbudet gavs, och de sade upp sig så fort de fick anbudet. Skadorna för Siemens var begränsade. Man kan också se anbudsgivningen som ett sätt att söka nytt arbete, förklarade AD. Men tre ledamöter ville avskeda montörerna. De hade utan bolagets vetskap deltagit i en anbudstävlan och det fanns inga förmildrande omständigheter. (AD 1977 nr 118)

Var alltså försiktig om du vill starta eget som kan konkurrera med det företag där du arbetar. Försök inte ta över kunder och agera inte på ett sätt som skadar din arbetsgivare. För säkerhets skull – sluta först och dra sedan igång din egen verksamhet.

Läs mer…

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.