Ur artikelarkivet arbetsrätt Arbetsrättsexperten
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

När har chefen tystnadsplikt?

Arbetsgivare ska inte sprida detaljer exempelvis runt en anställds sjukskrivning.

Publicerad 19 september 2012

En arbetsgivare har tystnadsplikt när det gäller uppgifter om anställda. Framför allt gäller det rehabilitering eller hjälp vid ­missbruk.
Din chef får alltså inte gå runt och prata vitt och brett om sin personal för andra. Dels finns det direkta lagregler, dels något som heter god sed på arbetsmarknaden. Det sistnämnda kan förklaras som att man ska behandla alla med respekt och sunt förnuft.

Det kan vara bra att ha en skriven policy om vad man får berätta eller inte. Men det är mycket viktigt att en sådan policy inte strider mot den personliga integriteten, framför allt när det gäller sjukdomar och liknande. Därför finns en direkt tystnadsplikt  i Arbetsmiljölagen och den gäller när någon ska rehabiliteras. Det kan ­exempelvis gälla vid missbruk eller om någon på grund av olika skador inte kan utföra sitt ordinarie arbete.

Tystnadsplikten omfattar skyddsombud, ledamot i en skyddskommitté samt den som har deltagit i rehabiliteringsverksamhet. Du kan läsa om det i kapitel 7 i Arbetsmiljölagen.
Syftet med reglerna är att din arbetskamrat ska kunna gå till ett skyddsombud eller sin chef och berätta om sina problem. Han eller hon ska känna sig trygg i att uppgifterna inte sprids.
Framför allt är det viktigt vid alkoholberoende som kan ta lång tid att bota. Sedan är det en annan sak att den som har problemen själv kan gå ut och berätta.

Egentligen har inte arbetsgivaren rätt att förklara varför någon är sjukskriven.

Detsamma gäller vid andra sjukdomar. Observera att egentligen har inte arbetsgivaren rätt att förklara varför någon är sjukskriven eller är borta från jobbet. Det är upp till den enskilde att förklara. Det räcker med att säga att han eller hon är sjuk eller ledig.

Sedan är det kanske inte så allvarligt att säga att »Sara är förkyld« eller något i den stilen. Men det korrekta sättet är att Sara själv informerar om det.
Om en anställd inte vill göra känt att han eller hon har en sjukdom, då ska det respekteras. Här gäller alltså också en tystnadsplikt vilket egentligen beror på ­läkarsekretessen. Läkaren får alltså inte avslöja varför en person är sjuk.

Det är ett lagbrott att utan grund påstå att någon har begått ett brott.

Men vilka regler gäller för arbetsgivaren om ­någon anställd missköter sig grovt, kanske stjäl?
För det första är alla oskyldiga till ett brott tills dess motsatsen är bevisad. Ingen ska pekas ut innan brottet är utrett. Och det är och förblir polisen som ska göra sådana utredningar.

Vid en stöld, som kanske är känd på arbetsplatsen, bör alltså arbetsgivaren enbart konstatera att saken är under utredning och inte börja spekulera. Det är ett lagbrott att utan grund påstå att någon har begått ett brott. Det kallas falsk tillvitelse och kan ge fängelse.
Naturligtvis kan det uppstå en massa rykten, men det blir inte bättre av att någon utpekas från början. På en liten ­arbetsplats förstår de flesta vad som hänt om en person plötsligt slutar.

Till sist, får chefen sprida allmänna omdömen om anställdas arbetsinsatser?
Det ska han eller hon vara mycket försiktig med. En god regel är att beröm ska ges offentligt och negativ kritik enskilt med den det berör. Ingen mår bra av att bli allmänt kritiserad. Men här gäller sunt förnuft och god sed på arbetsmarknaden.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.