Ur artikelarkivet arbetsrätt Arbetsrättsexperten
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Löneavdrag och kvittning

Arbetsgivaren får inte utan vidare göra avdrag på din lön eller "kvitta" som det också kallas.

Publicerad 18 oktober 2012

Arbetsgivaren får inte göra löneavdrag hur som helst. Dels finns regler i ditt kollektivavtal, dels krävs i vissa fall att du och arbetsgivaren är ­överens om att löneavdrag får ske.
Avdrag på lönen kan bli aktuellt i flera situationer. Det kan exempelvis hända att du har fått ut för mycket lön. Det blev helt enkelt fel när lönen betalas ut. Då har arbetsgivaren en fordran på dig, det vill säga den fel­aktigt utbetalda lönen.

Men arbetsgivaren får inte dra av den summan på din nästa lön. Eftersom din lön ska skyddas så långt det går finns en speciell lag som heter »lag om arbetsgivarens kvittningsrätt« från 1970. Den ställer ganska hårda krav när kvittning får ske.
Det beror på att du ska kunna lita på att du får rätt lön. Om du har varierande arbetstider, arbetar på olika skift, ersätts för övertid och liknande  kan det ju vara svårt för dig att räkna ut exakt vilken summa du ska ha varje månad.
Därför ska du kunna lita på att utbetalningen är ­korrekt och använda pengarna, även om det i efter­hand visar sig vara för mycket. Man kan säga att du har varit i god tro att du fick ut rätt lön. I sådana fall får arbets­givaren inte kräva tillbaka det du fått för mycket.
Lägg märke till att det ska röra sig om rätt små ­belopp. Så fort det blir stora belopp bör du vara misstänksam. Beloppet är kanske osannolikt stort, eller du kanske till och med har fått dubbla löner. Då kan du inte sägas vara i god tro. Ring omedelbart till lönekontoret och red ut det hela.
I sådana fall kan du och arbetsgivaren komma överens om att dra det felaktiga beloppet från nästa lön eller lösa det med en återbetalningsplan. Arbetsgivaren får inte göra löneavdrag utan en sådan överenskommelse.

Arbetsgivaren får också använda kvittning om du skadat arbetsgivaren eller företagets egendom på något sätt.
Enligt paragraf 25, punkt 1.2 i riksavtalet mellan Hotell- och restaurangfacket, HRF och arbetsgivar­organisationen Visita gäller följande för att kunna dra ett skadestånd från din lön:
Du och arbetsgivaren ska vara överens om att löne­avdrag får ske, eller så finns det en överenskommelse efter en förhandling med ditt fackförbund om löne­avdrag. Alternativt att en dom i domstol slår fast att du är skadeståndskyldig.

Vid smitnotor gäller följande regel i kollektiv­avtalets paragraf 25, punkt 1.3:
Du ska anmäla en smitnota direkt till din chef. Tillsammans ska ni göra en utredning om vad som har hänt. Om det visar sig att du har varit grovt vårdslös, det vill säga jätte­slarvig, eller kanske till och med handlat med avsikt, kan beloppet dras från din lön.
Men innan arbetsgivaren överhuvudtaget får göra löneavdrag, måste hen kontakta Kronofogdemyndigheten för att ta reda på hur mycket pengar du behöver för att försörja din familj, inklusive eventuella underhållsskyldigheter. Det beloppet är du, så att säga, garanterad. Kvittning får bara ske mot det som överstiger det skyddsbeloppet.
Jag föreslår också att du direkt tar kontakt med facket om det blir fråga om kvittning så att allt går rätt till.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här