På jobbet
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Krisexperten om vägen tillbaka efter rånet

Att bli rånad på jobbet förändrar ens världsbild. Vägen tillbaka kan se olika ut för olika personer. Viktigast är att arbetsgivaren låter processen ta tid, säger krisexperten Torbjörn Henriksson.

Publicerad 19 oktober 2010
inlinebild
Torbjörn Henriksson, krisexpert. Foto: Lisa Castilla

Det finns ingen statistik över hur många rån som begås mot hotell och restauranger. Ser man dock till antalet butiksrån och övriga rån, där branschen ingår, har de stadigt ökat sedan år 2000. Effekterna för de anställda som utsätts kan bli stora, säger Torbjörn Henriksson, psykolog och krisexpert på Arbus i Stockholm.
– När du har varit med om ett rån så händer det något med världen du lever i. Den blir aldrig riktigt densamma igen.

Torbjörn arbetar framför allt med butiksanställda som rånats, men han tror inte att deras upplevelser skiljer sig nämnvärt från hotell- och restauranganställdas.
– Det finns ett antal reaktioner som är typiska efter ett rån, men alla får inte samma. En del vill prata medan andra sluter sig inne. Vissa blir förbannade.
 
Flera faktorer spelar in i hur reaktionerna blir. Ju våldsammare rån desto starkare reaktioner, till exempel.
– Att få ett vapen riktat mot sig väcker starka känslor. Tanken »jag kunde ha dött«  är svår att bearbeta.
I gengäld kan det faktum att rånaren grips hjälpa till att komma vidare.
– Då slipper offren oroa sig för att förövaren ska komma tillbaka. Många tenderar annars att leta efter rånarens kännetecken, rörelsemönster eller röst, bland kunderna.    
 
Som chef eller kollega till någon som rånats är det viktigt att visa omsorg och försöka lyssna. Och att låta processen ta den tid som behövs.
– Det är väldigt olika. En del vill tillbaka till jobbet direkt, andra vill vänta. Jag brukar rekommendera att ta ett steg i taget och känna sig för. En lösning kan vara att gå till jobbet och bara vara där utan att arbeta. Man måste känna sig trygg.
Som arbetsgivare bör man också hålla koll på hur personen mår under en längre tid. För även om vägen tillbaka till jobbet bör få ta tid, så finns det risk att man fastnar på vägen.
– Det är viktigt att komma vidare, att inte känna att rädslan sitter kvar. Om det blir så är det viktigt att arbetsgivaren skaffar professionell hjälp.

Brottsofferjouren

Alla som drabbats av hot eller rån får vända sig till Brottsoffer­jouren. Det finns över 100 lokala jourer dit man kan ringa och få stöd och råd.
Personalen på jourerna kan också hjälpa till med rättsprocessen, och har rådgivning på flera olika språk.
Läs mer på boj.se eller ring 0200 – 21 20 19.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.