På jobbet
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Färre kemikalier bra för städarnas handhälsa

Lokalvårdarnas händer har det bättre än tidigare. Anledningen: starka rengöringsmedel blir allt ovanligare.

Publicerad 16 oktober 2012

Ugnsrengöring, maskindiskmedel och starka städprodukter. Sådant kan lätt skada huden. Ugnsrengöringsmedel, som ofta innehåller starka ämnen som kan skada både händer och ögon. Hanteringen kräver handskar och andra skydd.
Det är vanligt att Arbetsmiljöverket skriver förelägganden om att det saknas ögonspolningsutrustning eller varningsinformation, berättar Mikael Bergman som inspekterar restauranger i Göteborg.
– Det handlar ofta om okunskap, man tänker inte på att något kan vara farligt.

Koncentrerade maskindisk- och rengöringsmedel kan vara frätande eller irriterande på huden. Även när de är utspädda är de uttorkande.
Hantering av maskindiskmedel sker oftast i helt slutna system. Det innebär att de kemiska riskerna inte är så stora.
Farorna finns vid vattenkontakt och handdiskning samt när man byter eller fyller på diskmedel. Mycket vattenånga i diskrummet (om diskmaskinerna är otäta och ventilationen dålig) kan också innebära risker.  
Andra rengöringsmedel innehåller tensider och andra fettlösande ämnen, som alltså försvagar hudens barriäregenskaper.

– Att använda kemikalier behöver i sig inte vara något problem. Det handlar om att känna till riskerna, att undvika de farligaste produkterna och att de produkter man hanterar ska användas på ett säkert sätt, säger Ann-Beth Antonsson, forskare på Svenska miljöinstitutet IVL.
Hon har kollat statistiken för anmälda handeksem bland lokalvårdare. Dessa har minskat mycket de senaste tio åren. Skälet tros vara att städbranschen gått över till nya metoder, bland annat tack vare fackligt arbete från Fastighets. Att moppa torrt eller med fuktiga mikrofibermoppar har ersatt hinkarna.

Farliga medel

De kemikalier som i sig kan vara skadliga även vid kort kontakt, omfattas av olika märkningar och varningssymboler. Kemikalieinspektionens regler riktar sig dock främst till tillverkare och leverantörer, och inte så mycket ur arbetsmiljösynpunkt. För användare finns dock Arbetsmiljöverkets råd om kemiska arbetsmiljörisker samt säkerhetsdatablad utifrån EU-förordningen Reach.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.