Ur artikelarkivet arbetsrätt Arbetsrättsexperten
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Du får utföra fackliga uppdrag på arbetstid

Om arbetsplatsen har kollektivavtal så har du rätt att på arbetstid hjälpa dina kollegor med fackliga frågor.

Publicerad 12 april 2012

Det måste finnas kollektivavtal på din arbetsplats för att du ska kunna arbeta fackligt på betald arbetstid. Dessutom måste arbetsgivaren få reda på att du är facklig företrädare. Så fort du eller någon annan är utsedd, ska alltså du eller fackklubben skicka ett mejl eller ett brev till arbetsgivaren där det framgår att du är facklig företrädare. Det är viktigt att klubben får en bekräftelse på att arbetsgivaren verkligen har fått brevet eller mailet. Det är klubben som har bevisbördan på att arbetsgivaren har blivit informerad.
Ett par av de viktigaste reglerna står i paragraferna sex och sju i förtroendemannalagen. De innebär att du inte får hindras i ditt uppdrag, du har rätt arbeta fackligt så mycket du behöver för ditt uppdrag och att du får göra det på betald arbetstid om det gäller din egen arbetsplats.
I praktiken innebär det att:

  • Du får företräda dina medlemmar genom rådgivning, förhandlingar och allt annat som rör medlemmen och förhållandet till arbetsgivaren.
  • Du får vara med på klubbens styrelsemöten.
  • Du får gå på kurser om arbetsrätt och liknande.
  • Du får förhandla med arbetsgivaren om löner, förändringar på arbetsplatsen och andra frågor som rör arbetsplatsen och medlemmarna.

Som du märker är det ett ganska stort område och för att du ska kunna hinna med det, får du jobba fackligt på arbetstid om det rör din egen arbetsplats.

Men för att det ska fungera måste ni komma överens om hur mycket och när du får »vara facklig«. I lagen står det att det ska ske genom överläggningar. Det är inte samma sak som förhandlingar där arbetsgivaren har sista ordet.
När det gäller facklig tid är det du som bestämmer tills vidare. Kommer ni inte överens måste arbetsgivaren begära förhandlingar och i sista hand avgör Arbetsdomstolen. Det är inte så vanligt, utan i de allra flesta fall brukar man kunna komma överens.
Du som redan arbetar fackligt har säkert hört arbetsgivaren klaga över att det går åt så mycket facklig tid. Företag tycker inte alltid att det är så produktivt.
Då kan du svara att det visst är mycket produktivt och effektivt. I stället för att tvingas prata eller förhandla med flera anställda i samma fråga, räcker det med en förhandling med fackklubben.
Ibland kan motståndet komma från dina egna arbetskamrater som kanske måste göra ditt jobb när du arbetar fackligt. Det finns ingen regel i lagen om att du har rätt att få vikarie för din fackliga tid. Men du kan begära det. Du kan också förklara att du kämpar för dina arbetskamrater och för att alla ska få bättre villkor. Och för att kunna det måste du ibland gå på kurs och utbilda dig.

Du har också rätt att ha ett utrymme för dina fackliga handlingar på arbetsplatsen. Om det är ett stort företag, brukar det finnas en fackexpedition dit medlemmarna kan gå. Det är rätt bra att ha ett rum där ni kan prata ostört eftersom den del ärenden kan vara känsliga och som ingen annan ska lyssna till.

Kommentar:

Lagen heter Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, men kallas förtroendemannalagen (FML). Du hittar lagtexten genom att söka efter »förtroendeman« på www.notisum.se

Läs mer…

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.