Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Positiva effekter av krogmomsen

Företagen har blivit fler och 11 300 personer har fått jobb inom tre år. Myndigheten Tillväxtanalys ser positiva effekter av den sänkta restaurangmomsen i sin slutrapport.

Publicerad 22 december 2015

Restaurangmomsen sänktes 1 januari 2012. I samband med det fick flera myndigheter i uppdrag att utvärdera sänkningen. Tillväxtanalys har undersökt hur lönesummor, omsättning, anställningar och vinstmarginal har förändrats. De har även tittat på om Sverige fått fler restaurangföretag.
Tillväxtanalys har kommit fram att momssänkningen haft positiv påverkan på alla fem områden.
I storstäder och befolkningstäta områden märks en större effekt jämfört med landsbygdskommuner.

Myndigheten ser även att företagen har använt momssänkningen på fler sätt än till sänkta priser. I rapporten understryker man att resultatet enbart tar upp de kortsiktiga effekterna, men bedömer att den sänkta restaurangmomsen kommer att ha en lång­siktigt positiv effekt på sysselsättningen.
De påpekar också svårigheterna med att reda ut vilka förändringar som är en effekt av just momssänkningen.
”Att utvärdera effekterna av den sänkta restaurangmomsen är en utmaning, då vi inte har tillgång till ett kontrafaktiskt utfall, det vill säga vad som skulle hänt om reformen inte hade införts.”

Momseffekten på branschen

  • Omsättning: 5,6 procentenheter per år.
  • Lönesumma: 4,9 procentenheter per år. Detta motsvarar 11 300 heltidstjänster över tre år.
  • Anställningar: 5 procentenheter. Omräknat i antal anställda motsvarar detta 9900 personer över två år.
  • Antal företag: 490 fler företag än vad som hade varit fallet utan moms­sänkningen.

Källa: Sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster, Tillväxanalys 2015

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här