Nyheter Valet 2010
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Partierna om HRF:arnas viktigaste valfrågor

I april besvarade 2 136 HRF-medlemmar en enkätundersökning gjord av Novus Opinion. HRF:arna anser att jobben, arbetslösheten och välfärden är valets viktigaste frågor, tillsammans med miljöfrågorna. Vi kollade vad partierna vill göra om de får makten.

Publicerad 22 juni 2010

En bra politik för arbetsmarknaden och mot arbetslösheten, det vill alla partier erbjuda. När det gäller övriga trygghetsfrågor så är tandvården ett populärt ämne för idéer och förslag.

 • Socialdemokraterna Arbete åt alla är den viktigaste frågan. Vill förbättra möjligheterna för små och medelstora företag att växa genom att sänka skatten för de företag som anställer. Vill införa ett riktat avdrag för alla som anställer en arbetslös ung person. Trygghetsförsäkringarna ska förbättras så att det blir lättare att gå från gamla till nya villkor i arbetslivet. Minst 80 procent ska få 80 procent av sin lön i a-kasseersättning. Genom skattereduktion ska medlemskap i en a-kassa sänkas till 80 kronor per månad.
 • Vänsterpartiet Vill skapa fler jobb genom investeringar i infrastruktur och bostadsbyggande. En bättre kollektivtrafik ska också ge fler jobb. Vill satsa på turist­näringen. Vänsterpartiet vill att det ska kosta max 100 kronor att vara med i a-kassan och att det ska ge en ersättning på 80 procent av lönen till de flesta. Medlemskap i a-kassan ska vara avdragsgillt.
  Vill att tandvården ska ha samma högkostnadsskydd som sjukvården.
 • Miljöpartiet Vill sänka arbetstiden till 35 timmar per vecka. En omställning till ett mer hållbart jordbruk, skogsbruk med mera ska ge nya jobb. Vill ge stöd till företag så att de utvecklas och kan anställa fler. Vill att man ska kunna vända sig till ett och samma ställe om man är arbetslös eller sjuk. Vill att fler ska omfattas av socialförsäkringssystemet.
  Vill att skolan, vården och omsorgen ska få mer resurser.
 • Moderaterna Företagande, konkurrens och valfrihet är viktigt för att skapa jobb. Vill att fler ska arbeta. Tycker att alltför många människor inte är en del i arbetslivet. Vill minska bidragsberoendet, vill att så många som möjligt snabbt ska ta sig tillbaka till en egen försörjning.
  För att skapa en bättre tandvård ska ett högkostnadsskydd omfatta alla.
 • Folkpartiet Vill ha kvar jobbskatteavdraget. Vill fortsätta att förenkla reglerna för småföretagare. Vill sänka skatterna på arbete och kapital. Vill värna om ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen. Vill att utgifterna ska minskas genom bättre kontroll.
  Vill utveckla tandvård till en fast årsavgift.
 • Centerpartiet Vill skapa fler jobb genom att underlätta för företagen. Vill ändra lagen om anställningsskydd, LAS. Arbetssökande under 26 år ska kunna gå med på att vara provanställda i max två år. Vill att en myndighet ska ta hand om alla försäkringar som rör sjukdom och arbetslöshet. Vill införa privata arbetsförmedlingar. Arbetsförmedlare ska kunna få en bonus när de förmedlar jobb.
 • Kristdemokraterna Vill göra det enklare att starta företag. Äldre ska få rätt att jobba till 72 års ålder. Vill förlänga provanställningen från sex till tolv månader.
  Vårdnadsbidraget ska höjas. Alla ska ha rätt till tre års tjänstledighet vid föräldraledighet. Nej till all tvångsdelning av föräldraförsäkringen. Vill ha ett fördubblat och beskattat barnbidrag.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Nyheter MEDLEMSMÖTE

HRF möter medlemmar på Scandic

Scandic är en stor arbetsgivare med många HRF-medlemmar. Den här veckan är de i fokus för ordförande Malin Ackholt.

Publicerad 24 september 2020 2 kommentarer
HRF möter medlemmar på Scandic
HRF:s ordförande Malin Ackholt möter medlemmar på Scandic digitalt. Foto: Peter Jönsson

Under veckan arrangerar Hotell- och restaurangfacket flera digitala möten för medlemmar på hotellkedjan Scandic. Tanken är att medlemmarna ska få diskutera bland annat framtiden för branschen och den kommande avtalsrörelsen med förbundets ordförande.

– Vi måste hitta sätt att ha samtal och diskussioner med medlemmar trots att det pågår en pandemi. Det kommer inte att ersätta möten IRL. Det här är ett komplement, som säkert kommer att fortleva även efter corona, säger Malin Ackholt.

Intresset för de digitala medlemsmötena har varit stort. Hittills har mer än 70 medlemmar deltagit.

– Många upplever det intressant att höra hur kollegor på andra arbetsplatser har det. Sedan kan det komma upp en del individärenden som vi inte kan lösa där, men där vi kan lotsa vidare, säger Malin Ackholt.

Nu tittar HRF på möjligheterna att hålla liknande möten på andra arbetsplatser.

– Sedan har vi fått önskemål om att köra på engelska på Scandic, så det förbereder vi för, säger Malin Ackholt.

Nyheter forskning

Skolan ska ta kampen mot sextrakasserier

Hur kan hotell- och restaurangutbildningarna hjälpa elever att hantera och förebygga sexuella trakasserier senare i arbetslivet? Det ska forskare vid Linnéuniversitet ta reda på med hjälp av pengar från branschens forskningsfond BFUF.

Publicerad 22 september 2020 Kommentera
Skolan ska ta kampen mot sextrakasserier
Många av branschens yrken är extra utsatta för sexuella trakasserier. Nu ska forskarna försöka ta reda på hur skolan kan hjälpa framtida medarbetare att förebygga och hantera problemet. Foto: Colourbox
Maria Hedlin. Foto: Linnéuniversitetet

Statistik visar att hotell- och restauranganställda tillhör de grupper som är mest utsatta för sexuella trakasserier i yrkeslivet. År 2015 vittnade nästan 16 procent av de branschanställda i Arbetsmiljöverkets undersökning om att de sextrakassererats av andra än chefer och kollegor någon gång det senaste året. Motsvarande siffra inom handeln var 6 procent.

Nu ska forskare vid Linnéuniversitetet hitta sätt för hotell- och restaurangutbildningarna att hjälpa framtida branschanställda att förebygga och hantera problemet.
– Sexuella trakasserier i hotell- och restaurangbranschen är ett problem som varit känt sedan länge, och både bransch och fack har försökt komma till rätta med det. Vår tanke är att utbildningarna ska kunna hjälpa de framtida medarbetarna att förebygga problemet, säger Maria Hedlin, professor i pedagogik och projektledare för studien.

Tillsammans med kollegan Eva Klope, lektor i pedagogik, ska hon nu intervjua elever som går tredje året på något av gymnasiets hotell- och restaurangprogram.
– Vi tror att det är en stor del av dem som redan fått en del erfarenhet från branschen, kanske genom sommarjobb eller extrajobb, säger Maria Hedlin.

Fakta: Forskningsprojekten

BFUF beviljar varje år medel till forskning som syftar att stärka branschen och dess anställda. Fonden är grundad och finansieras gemensamt av HRF och Visita. Vid den senaste utlysningen beviljades fem projekt sammanlagt 6,7 miljoner kronor. Dessa var:

 • Kompetent, kunnig och stolt: Lärande som varumärkeslöfte i besöksnäringen. Luleå tekniska universitet.
 • Social hållbarhet för framtida medarbetare inom hotell- och restaurang. Linnéuniversitetet.
 • The new ’normal’ and the changing value of tourism education. Högskolan Dalarna.
 • Boosting the sustainable food choice to reduce climate footprint at winter tourism destinations. Högskolan Dalarna.
 • Supporting adoption of climate-smart solutions with lab-based experimental social science. Mittuniversitetet Östersund.

Hon berättar att idén till projektet kommer från utbildningen för yrkeslärare, där hon och Eva Klope undervisar.
– Vi har fått höra att många av yrkeslärarna tycker att sexuella trakasserier är ett knepigt ämne att ta upp med eleverna.

Projektet ska pågå hela nästa år och beräknas vara klart våren 2022. Det är ett av fem forskningsprojekt som nyligen fått medel av BFUF, besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond.

Ur temat Coronakrisen
Nyheter arbetsmiljö

HRF ska granska arbetsmiljö digitalt

Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud börjar nu med digitala arbetsmiljöbesök. Målet är att få till ett fungerande arbetsmiljöarbete även i coronatider.

Publicerad 22 september 2020 Kommentera
HRF ska granska arbetsmiljö digitalt
Videosamtal ska hjälpa Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud att fortsätta sitt arbete även under coronapandemin. Foto: Kent Eng, Colourbox
Kent Johansson. Foto: Jann Lipka/HRF

Coronapandemin har gjort det svårt för Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud att utföra sitt uppdrag. För att inte arbetsmiljön ska bli lidande börjar förbundet nu med digitala RSO-besök, i form av videosamtal med arbetsgivarna.

Kent Johansson, ombudsman på HRF som har tagit fram modellen, ser flera fördelar.
– En fördel är att vi rent praktiskt kan få fler besök genomförda. Vi plockar bort massvis med restid, säger han.

En annan fördel är att besöken blir noggrant utförda, säger Kent Johansson.
– Det finns självklart fysiska arbetsmiljöproblem som man riskerar att missa när man inte kan göra en okulär besiktning, men det finns många saker som man inte behöver gå runt för att upptäcka. Till exempel i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är oftast större problem än de rent fysiska, säger Kent Johansson.

Ingår i temat: Coronakrisen 86 artiklar

Alla artiklar i temat (83 till)
Fråga om jobbet.
99
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här