Nyheter UTREDNING

Ny a-kassa ska bygga på lön

Det ska bli lättare för timanställda att få a-kassa. Regeringens utredare föreslår att ersättningen baseras på hur mycket man har tjänat, i stället för arbetad tid. Men Hotell- och restauranganställdas a-kassa ser risker med förslaget.

Publicerad 6 maj 2020
Ny a-kassa ska bygga på lön
Nya regler för a-kassan är tänkta att underlätta för dem som har flera olika anställningar. Foto: Mostphotos

A-kassorna har fått nya, tillfälliga regler under coronakrisen. Men redan före pandemin tillsatte regeringen en utredning av systemet. Utredaren Maria Hemström Hemmingsson bekräftar nu för tidningen Arbetet att hon kommer att lägga ett förslag där rätten till ersättning grundar sig på inkomst och inte som i dag på arbetad tid.

Tanken är att det ska bli lättare för dem som har timanställningar och många olika arbetsgivare. I stället för att försöka få intyg från olika håll ska de kunna få uppgifter direkt via Skatteverkets hemsida.

Hotell- och restauranganställdas a-kassa, HRAK, ser fördelar med förslaget, säger Karin Pettersson, föreståndare.
– Vi är positiva till alla förslag som innebär förenklingar av administrationen av arbetslöshetsförsäkringen både för oss på a-kassan, för medlemmarna och arbetsgivarna.

Men det är inte säkert att förslaget passar branschen.
– Många av våra medlemmar arbetar väldigt många timmar för sin lön. Därför har arbetstiden ett viktigt värde i konstruktionen av dagens försäkring, säger Karin Pettersson.

HRAK kommer att bevaka att ett inkomstvillkor inte innebär en försämring av försäkringen för medlemmarna.
– Vi kommer att analysera förslaget noga när vi får ta del av det i sin helhet, säger Karin Pettersson.

Utredningen ska vara klar den 15 juni i år. Det är ännu inte klart vilken inkomst som kommer att krävas för att få a-kassa.