Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Maskiner bakom de flesta olyckor i branschen

Under förra året anmälde hotell- och restaurangpersonal 452 allvarliga olyckor i arbetet. Vanligaste olycksorsaken var att man tappat kontrollen över en maskin.

Publicerad 30 maj 2008

Störst risk att råka ut för en olycka på jobbet löper män i åldern 16 till 24 år. Säkrast är kvinnor mellan 25 och 34 år. Det visar Arbetsmiljöverkets statistik över anmälda arbetsskador förra året.

Det är också stor skillnad mellan olika yrken. Industriarbetare anmäler flest arbetsolyckor. Hotell- och restauranganställda, däremot, rapporterar ganska få. Av drygt 28 000 anmälda olycksskador med sjukfrånvaro som följd, kom 452 stycken från branschen.

Vanligaste olycksorsaken i hotell- och restaurangbranschen var att den anställde tappat kontrollen över ett arbetsredskap, som en skärmaskin eller liknande. Felaktiga lyft och andra belastningsskador var också vanligt.

Mest skadedrabbade i branschen var kvinnliga hotellstädare, kockar och restaurangbiträden.

Under förra året omkom 75 personer i olyckor på jobbet. De flesta arbetade med jordbruk, fiske eller skogsbruk. Inga dödsolyckor rapporterades från hotell- och restaurangbranschen.

Fakta om statistiken:
Statistiken gäller arbetsskador som anmäldes till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket 2007 samt under första kvartalet 2008. Arbetsskadorna är uppdelade i arbetsolyckor och arbetssjukdomar, det vill säga skador som uppkommit efter en tids felbelastning i arbetet. Statistiken innefattar både anställda och egenföretagare och är än så länge preliminär.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här