Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Löneskillnaderna minskar i branschen

Medellönen för en man i hotell- och restaurangbranschen ökade med 2,5 procent år 2007. Samtidigt ökade hans kvinnliga kollega sin medellön med nästan dubbelt så många procent.

Publicerad 17 september 2008

Förra året var medellönen för en svensk arbetare 20 400 kronor. Det är en ökning med 3,7 procent jämfört med år 2006. Generellt höjdes männens löner mer än kvinnornas, dock inte i alla branscher.

Ett undantag är hotell- och restaurangbranschen. Där ökade kvinnornas löner med nästan dubbelt så många procentenheter som männens. Under 2007 höjde hotell- och restaurangkvinnorna sina löner med 4,8 procent, medan männens löner ökade med 2,5 procent.

Fortfarande tjänar dock hotell- och restaurangmännen i snitt 1 200 kronor mer än sina kvinnliga kollegor.

Siffrorna kommer från LO:s lönerapport 2008 som bygger på SCB:s lönestrukturstatistik. Medellönen i undersökningen är grundlön för heltidsarbete under en månad inklusive fasta tillägg och löneförmåner. Ob-tillägg och andra rörliga tillägg ingår inte.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.