Nyheter

Hotellkedja frågade anställda om fackmedlemskap

Under januari fick personal inom Nordic Choice-kedjan svara på en enkät som skulle mäta trivsel på arbetsplatsen. Två av frågorna som ställdes var om man tillhörde en ”etnisk minoritet” och om man var med i facket. Efter att anställda reagerat togs frågorna bort.

Publicerad 2 februari 2017
Hotellkedja frågade anställda om fackmedlemskap
Enkäten som gick ut till anställda inom Nordic Choice-kedjan frågade bland annat om fackligt medlemskap. Foto: Istockphoto
Mathias Berntsen. Foto: Linn Malmén.

Det är det internationella företaget Great place to work som tagit fram enkäten som ska mäta hur nöjda medarbetare är med sin arbetsplats. Frågorna i enkäten, som under januari skickades till anställda på hotell inom Nordic Choice-kedjan, handlade om allt från arbetsmiljö och samarbete – till fackligt medlemskap. En av frågorna löd: ”Är du medlem i en facklig organisation?”
– Jag tycker inte alls att det känns bra. Särskilt med tanke på att vi står inför en avtalsrörelse. Då är det kanske väldigt praktiskt att veta hur många som är organiserade på olika arbetsplatser, säger Mathias Berntsen, platsombud och skyddsombud på Selma spa i Sunne, där man fått enkäten.

De anställda har fått ett personligt mejl med länk till undersökningen. I mejlet står att de svarande är anonyma, och att svaren ska behandlas konfidentiellt. Men det ser Mathias Berntsen inte som en garanti för att det verkligen är så. Han är även kritisk till frågan som lyder: ”Tillhör du en etnisk minoritet?”
– Vad är det för något? Och varför ska de veta det?

Ann Ekengren, HR-chef på Nordic Choice hotels i Sverige, säger att kedjan inte ville ställa dessa frågor till sina anställda, utan att det är Great place to work som tagit med dem.
– Den frågan om man är med i ett fackförbund, den står vi inte bakom alls. Samma fråga ställdes i undersökningen förra året, och då var vi jättetydliga med att vi inte ville ha den. De kunde inte tekniskt ta bort den då, men de lovade att den skulle tas bort till i år. Men så blev det alltså inte. Vi är inte så glada på dem nu.

Efter att medarbetare hört av sig tog Ann Ekengren kontakt med företaget bakom enkäten igen. Kort därefter togs frågan om fackligt medlemskap och etnisk minoritet bort i de enkäter som inte redan skickats ut.

Jannik Krohn Falck. Foto: Johnny Syversen.

I ett mejl beklagar Jannik Krohn Falck, vd för Great Place to work i Norge, om anställda känt sig kränkta av frågorna.
– Och det är mycket beklagligt att en undersökning som ska användas för förbättring och utveckling uppfattas negativt av en anställd.
Han påpekar också att det är valfritt att svara på alla frågor, men att det är sällan som anställda inte svarar på frågan om fackmedlemskap. Vad gäller de svar på frågorna som redan kommit in från Choice anställda skriver Jannik Krohn Falck att dessa inte kommer att användas.
– Alla data om dessa frågor har tagits bort, och vi har därför inte möjlighet att använda dem.

Mathias Berntsen på Selma Lagerlöf spa tycker att det är bra att frågorna har tagits bort. Han tycker att Nordic Choice nu borde skicka ett mejl till alla anställda och förklara hur det blivit så här.
– Nu har det blivit fel, då är det deras ansvar att reda upp det.