Nyheter

Hotellkedja frågade anställda om fackmedlemskap

Under januari fick personal inom Nordic Choice-kedjan svara på en enkät som skulle mäta trivsel på arbetsplatsen. Två av frågorna som ställdes var om man tillhörde en ”etnisk minoritet” och om man var med i facket. Efter att anställda reagerat togs frågorna bort.

Publicerad 2 februari 2017
Hotellkedja frågade anställda om fackmedlemskap
Enkäten som gick ut till anställda inom Nordic Choice-kedjan frågade bland annat om fackligt medlemskap. Foto: Istockphoto
Mathias Berntsen. Foto: Linn Malmén.

Det är det internationella företaget Great place to work som tagit fram enkäten som ska mäta hur nöjda medarbetare är med sin arbetsplats. Frågorna i enkäten, som under januari skickades till anställda på hotell inom Nordic Choice-kedjan, handlade om allt från arbetsmiljö och samarbete – till fackligt medlemskap. En av frågorna löd: ”Är du medlem i en facklig organisation?”
– Jag tycker inte alls att det känns bra. Särskilt med tanke på att vi står inför en avtalsrörelse. Då är det kanske väldigt praktiskt att veta hur många som är organiserade på olika arbetsplatser, säger Mathias Berntsen, platsombud och skyddsombud på Selma spa i Sunne, där man fått enkäten.

De anställda har fått ett personligt mejl med länk till undersökningen. I mejlet står att de svarande är anonyma, och att svaren ska behandlas konfidentiellt. Men det ser Mathias Berntsen inte som en garanti för att det verkligen är så. Han är även kritisk till frågan som lyder: ”Tillhör du en etnisk minoritet?”
– Vad är det för något? Och varför ska de veta det?

Ann Ekengren, HR-chef på Nordic Choice hotels i Sverige, säger att kedjan inte ville ställa dessa frågor till sina anställda, utan att det är Great place to work som tagit med dem.
– Den frågan om man är med i ett fackförbund, den står vi inte bakom alls. Samma fråga ställdes i undersökningen förra året, och då var vi jättetydliga med att vi inte ville ha den. De kunde inte tekniskt ta bort den då, men de lovade att den skulle tas bort till i år. Men så blev det alltså inte. Vi är inte så glada på dem nu.

Efter att medarbetare hört av sig tog Ann Ekengren kontakt med företaget bakom enkäten igen. Kort därefter togs frågan om fackligt medlemskap och etnisk minoritet bort i de enkäter som inte redan skickats ut.

Jannik Krohn Falck. Foto: Johnny Syversen.

I ett mejl beklagar Jannik Krohn Falck, vd för Great Place to work i Norge, om anställda känt sig kränkta av frågorna.
– Och det är mycket beklagligt att en undersökning som ska användas för förbättring och utveckling uppfattas negativt av en anställd.
Han påpekar också att det är valfritt att svara på alla frågor, men att det är sällan som anställda inte svarar på frågan om fackmedlemskap. Vad gäller de svar på frågorna som redan kommit in från Choice anställda skriver Jannik Krohn Falck att dessa inte kommer att användas.
– Alla data om dessa frågor har tagits bort, och vi har därför inte möjlighet att använda dem.

Mathias Berntsen på Selma Lagerlöf spa tycker att det är bra att frågorna har tagits bort. Han tycker att Nordic Choice nu borde skicka ett mejl till alla anställda och förklara hur det blivit så här.
– Nu har det blivit fel, då är det deras ansvar att reda upp det.

Nyheter MEDLEMSMÖTE

HRF möter medlemmar på Scandic

Scandic är en stor arbetsgivare med många HRF-medlemmar. Den här veckan är de i fokus för ordförande Malin Ackholt.

Publicerad 24 september 2020 2 kommentarer
HRF möter medlemmar på Scandic
HRF:s ordförande Malin Ackholt möter medlemmar på Scandic digitalt. Foto: Peter Jönsson

Under veckan arrangerar Hotell- och restaurangfacket flera digitala möten för medlemmar på hotellkedjan Scandic. Tanken är att medlemmarna ska få diskutera bland annat framtiden för branschen och den kommande avtalsrörelsen med förbundets ordförande.

– Vi måste hitta sätt att ha samtal och diskussioner med medlemmar trots att det pågår en pandemi. Det kommer inte att ersätta möten IRL. Det här är ett komplement, som säkert kommer att fortleva även efter corona, säger Malin Ackholt.

Intresset för de digitala medlemsmötena har varit stort. Hittills har mer än 70 medlemmar deltagit.

– Många upplever det intressant att höra hur kollegor på andra arbetsplatser har det. Sedan kan det komma upp en del individärenden som vi inte kan lösa där, men där vi kan lotsa vidare, säger Malin Ackholt.

Nu tittar HRF på möjligheterna att hålla liknande möten på andra arbetsplatser.

– Sedan har vi fått önskemål om att köra på engelska på Scandic, så det förbereder vi för, säger Malin Ackholt.

Nyheter forskning

Skolan ska ta kampen mot sextrakasserier

Hur kan hotell- och restaurangutbildningarna hjälpa elever att hantera och förebygga sexuella trakasserier senare i arbetslivet? Det ska forskare vid Linnéuniversitet ta reda på med hjälp av pengar från branschens forskningsfond BFUF.

Publicerad 22 september 2020 Kommentera
Skolan ska ta kampen mot sextrakasserier
Många av branschens yrken är extra utsatta för sexuella trakasserier. Nu ska forskarna försöka ta reda på hur skolan kan hjälpa framtida medarbetare att förebygga och hantera problemet. Foto: Colourbox
Maria Hedlin. Foto: Linnéuniversitetet

Statistik visar att hotell- och restauranganställda tillhör de grupper som är mest utsatta för sexuella trakasserier i yrkeslivet. År 2015 vittnade nästan 16 procent av de branschanställda i Arbetsmiljöverkets undersökning om att de sextrakassererats av andra än chefer och kollegor någon gång det senaste året. Motsvarande siffra inom handeln var 6 procent.

Nu ska forskare vid Linnéuniversitetet hitta sätt för hotell- och restaurangutbildningarna att hjälpa framtida branschanställda att förebygga och hantera problemet.
– Sexuella trakasserier i hotell- och restaurangbranschen är ett problem som varit känt sedan länge, och både bransch och fack har försökt komma till rätta med det. Vår tanke är att utbildningarna ska kunna hjälpa de framtida medarbetarna att förebygga problemet, säger Maria Hedlin, professor i pedagogik och projektledare för studien.

Tillsammans med kollegan Eva Klope, lektor i pedagogik, ska hon nu intervjua elever som går tredje året på något av gymnasiets hotell- och restaurangprogram.
– Vi tror att det är en stor del av dem som redan fått en del erfarenhet från branschen, kanske genom sommarjobb eller extrajobb, säger Maria Hedlin.

Fakta: Forskningsprojekten

BFUF beviljar varje år medel till forskning som syftar att stärka branschen och dess anställda. Fonden är grundad och finansieras gemensamt av HRF och Visita. Vid den senaste utlysningen beviljades fem projekt sammanlagt 6,7 miljoner kronor. Dessa var:

  • Kompetent, kunnig och stolt: Lärande som varumärkeslöfte i besöksnäringen. Luleå tekniska universitet.
  • Social hållbarhet för framtida medarbetare inom hotell- och restaurang. Linnéuniversitetet.
  • The new ’normal’ and the changing value of tourism education. Högskolan Dalarna.
  • Boosting the sustainable food choice to reduce climate footprint at winter tourism destinations. Högskolan Dalarna.
  • Supporting adoption of climate-smart solutions with lab-based experimental social science. Mittuniversitetet Östersund.

Hon berättar att idén till projektet kommer från utbildningen för yrkeslärare, där hon och Eva Klope undervisar.
– Vi har fått höra att många av yrkeslärarna tycker att sexuella trakasserier är ett knepigt ämne att ta upp med eleverna.

Projektet ska pågå hela nästa år och beräknas vara klart våren 2022. Det är ett av fem forskningsprojekt som nyligen fått medel av BFUF, besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond.

Ur temat Coronakrisen
Nyheter arbetsmiljö

HRF ska granska arbetsmiljö digitalt

Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud börjar nu med digitala arbetsmiljöbesök. Målet är att få till ett fungerande arbetsmiljöarbete även i coronatider.

Publicerad 22 september 2020 Kommentera
HRF ska granska arbetsmiljö digitalt
Videosamtal ska hjälpa Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud att fortsätta sitt arbete även under coronapandemin. Foto: Kent Eng, Colourbox
Kent Johansson. Foto: Jann Lipka/HRF

Coronapandemin har gjort det svårt för Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud att utföra sitt uppdrag. För att inte arbetsmiljön ska bli lidande börjar förbundet nu med digitala RSO-besök, i form av videosamtal med arbetsgivarna.

Kent Johansson, ombudsman på HRF som har tagit fram modellen, ser flera fördelar.
– En fördel är att vi rent praktiskt kan få fler besök genomförda. Vi plockar bort massvis med restid, säger han.

En annan fördel är att besöken blir noggrant utförda, säger Kent Johansson.
– Det finns självklart fysiska arbetsmiljöproblem som man riskerar att missa när man inte kan göra en okulär besiktning, men det finns många saker som man inte behöver gå runt för att upptäcka. Till exempel i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är oftast större problem än de rent fysiska, säger Kent Johansson.

Ingår i temat: Coronakrisen 86 artiklar

Alla artiklar i temat (83 till)
Fråga om jobbet.
99
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här