Nyheter

Hotellkedja frågade anställda om fackmedlemskap

Under januari fick personal inom Nordic Choice-kedjan svara på en enkät som skulle mäta trivsel på arbetsplatsen. Två av frågorna som ställdes var om man tillhörde en ”etnisk minoritet” och om man var med i facket. Efter att anställda reagerat togs frågorna bort.

Publicerad 2 februari 2017
Hotellkedja frågade anställda om fackmedlemskap
Enkäten som gick ut till anställda inom Nordic Choice-kedjan frågade bland annat om fackligt medlemskap. Foto: Istockphoto
Mathias Berntsen. Foto: Linn Malmén.

Det är det internationella företaget Great place to work som tagit fram enkäten som ska mäta hur nöjda medarbetare är med sin arbetsplats. Frågorna i enkäten, som under januari skickades till anställda på hotell inom Nordic Choice-kedjan, handlade om allt från arbetsmiljö och samarbete – till fackligt medlemskap. En av frågorna löd: ”Är du medlem i en facklig organisation?”
– Jag tycker inte alls att det känns bra. Särskilt med tanke på att vi står inför en avtalsrörelse. Då är det kanske väldigt praktiskt att veta hur många som är organiserade på olika arbetsplatser, säger Mathias Berntsen, platsombud och skyddsombud på Selma spa i Sunne, där man fått enkäten.

De anställda har fått ett personligt mejl med länk till undersökningen. I mejlet står att de svarande är anonyma, och att svaren ska behandlas konfidentiellt. Men det ser Mathias Berntsen inte som en garanti för att det verkligen är så. Han är även kritisk till frågan som lyder: ”Tillhör du en etnisk minoritet?”
– Vad är det för något? Och varför ska de veta det?

Ann Ekengren, HR-chef på Nordic Choice hotels i Sverige, säger att kedjan inte ville ställa dessa frågor till sina anställda, utan att det är Great place to work som tagit med dem.
– Den frågan om man är med i ett fackförbund, den står vi inte bakom alls. Samma fråga ställdes i undersökningen förra året, och då var vi jättetydliga med att vi inte ville ha den. De kunde inte tekniskt ta bort den då, men de lovade att den skulle tas bort till i år. Men så blev det alltså inte. Vi är inte så glada på dem nu.

Efter att medarbetare hört av sig tog Ann Ekengren kontakt med företaget bakom enkäten igen. Kort därefter togs frågan om fackligt medlemskap och etnisk minoritet bort i de enkäter som inte redan skickats ut.

Jannik Krohn Falck. Foto: Johnny Syversen.

I ett mejl beklagar Jannik Krohn Falck, vd för Great Place to work i Norge, om anställda känt sig kränkta av frågorna.
– Och det är mycket beklagligt att en undersökning som ska användas för förbättring och utveckling uppfattas negativt av en anställd.
Han påpekar också att det är valfritt att svara på alla frågor, men att det är sällan som anställda inte svarar på frågan om fackmedlemskap. Vad gäller de svar på frågorna som redan kommit in från Choice anställda skriver Jannik Krohn Falck att dessa inte kommer att användas.
– Alla data om dessa frågor har tagits bort, och vi har därför inte möjlighet att använda dem.

Mathias Berntsen på Selma Lagerlöf spa tycker att det är bra att frågorna har tagits bort. Han tycker att Nordic Choice nu borde skicka ett mejl till alla anställda och förklara hur det blivit så här.
– Nu har det blivit fel, då är det deras ansvar att reda upp det.

Nyheter corona

Restriktioner förlängs

Det blir inte längre öppettider på restauranger den 3 maj. I dag meddelade Folkhälsomyndigheten att man vill förlänga restriktionerna till 17 maj.

Publicerad 22 april 2021 Kommentera
Restriktioner förlängs
Restriktionerna förlängs med två veckor. Först den 17 maj ska restauranger kunna hålla öppet senare än 20.30. Foto: Istockphoto

Regeringen gav vid en pressträff på torsdagen beskedet att restriktionerna för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster ligger kvar ytterligare två veckor. Anledningen är den höga smittspridningen och det ansträngda läget för sjukvården.

Samtidigt sade Folkhälsomyndigheten att man föreslår en motsvarande förlängning av restriktionerna för serveringsställen.

För restaurangbranschens del innebär detta att det även fortsättningsvis är stängning klockan 20.30 som gäller. Dessutom kommer det fram till 17 maj tillåtas max fyra personer per sällskap på restauranger, om de inte ligger i till exempel gallerior – då är det en person per sällskap som gäller.

– Man ska ha respekt för smittspridningen. Men man skulle kunna vara generösare med öppettiderna för restauranger, med de kraftiga regleringar som redan finns. Vi anser att det finns förutsättningar att hålla öppet till 23, utan att det påverkar smittspridningen. Då skulle restaurangerna hinna med två sittningar, säger Malin Ackholt, Hotell- och restaurangfackets ordförande.

Nyheter avgift

Nya avgifter från 1 april

Från den 1 april är medlemsavgiften till HRF 25 kronor högre för alla medlemmar. Beklagligt, men nödvändigt, säger Pim van Dorpel, förbundets vice ordförande.

Publicerad 20 april 2021 Kommentera
Nya avgifter från 1 april
Pandemin har gjort att fler medlemmar behöver hjälp, berättar HRF:s vice ordförande Pim van Dorpel. Nu höjer förbundet medlemsavgifterna. Foto: Anna-Karin Nilsson

Det har varit ett tufft år för branschen och dess anställda, men även för Hotell- och restaurangfacket. Därför har man nu höjt medlemsavgiften för alla inkomstklasser.

– Orsaken är ökade kostnader för bland annat förhandlingar i samband med covid. Det är medlemmarnas behov som styr kostnaderna, och det har blivit ganska många ärenden under det här året, säger Pim van Dorpel.

Avgifter från 1 april

Månadsinkomst Avgift
0 – 4 999 224
5 000 – 9 999 245
10 000 – 11 999 265
12 000 – 13 999 305
14 000 – 15 999 345
16 000 – 17 999 385
18 000 – 19 999 425
20 000 – 21 999 465
22 000 – 24 999 505
25 000 – 29 999 575
30 000 – 615

 

Det finns sedan tidigare ett kongressbeslut på att medlemsavgiften ska vara solidarisk. Därför har HRF:s förbundsstyrelse beslutat att de som tjänar mest ska betala mest. Den högsta avgiften, som gäller för alla som tjänar minst 30 000 kronor, ligger från den 1 april på 615 kronor per månad. Lägst avgift, 224 kronor i månaden, betalar de som tjänar under 5 000 kronor.
I den högsta avgiftsklassen ligger 3,3 procent av medlemmarna.

– Det är något färre som betalar högsta avgiften än vad vi hade räknat med när vi tittade på lönestatistiken för branschen. Det finns en viss eftersläpning, och det kan vara permittering och i vissa fall hyvling som gör att färre har de högsta inkomsterna. Det kan också vara så att man har missat att uppge sin rätta inkomst till oss. Vi har ingen möjlighet att kontrollera hur mycket medlemmarna tjänar.

Pim van Dorpel betonar också att förbundet hela tiden jobbar med kostnadsbesparingar för att få en budget i balans.

– Men vi är en medlemsdriven organisation. Det är medlemmarnas behov som styr. Mycket av det lokala fackliga arbetet har förts över på avdelningarnas ombudsmän. Om mer fackligt arbete återförs till klubbnivå och bekostas av arbetsgivaren, så att vi ser att våra kostnader sjunker, kan vi sänka avgifterna igen.

Nyheter arbetsmarknad

HRF: Risker med ny intensivpraktik

I förra veckan startade möjligheten till intensivpraktik i upp till nio månader för arbetssökande inom etableringsprogrammet. Hotell- och restaurangfacket ser en risk för lönekonkurrens.

Publicerad 19 april 2021 Kommentera
HRF: Risker med ny intensivpraktik
Sedan den 15 april kan Arbetsförmedlingen erbjuda deltagare som ingår i etableringsuppdraget ett intensivår med möjlighet till upp till nio månader praktik. Foto: Mostphotos
Pim van Dorpel 2018
Pim van Dorpel. Foto: Anna-Karin Nilsson

Den nya praktiken är en del av intensivåret, som från och med den 15 april erbjuds deltagare i det så kallade etableringsprogrammet, i första hand nyanlända i Sverige som behöver hjälp att komma in på arbetsmarknaden. Tanken är de som går intensivåret ska komma i arbete inom ett år efter påbörjat program.

Under den tiden kan den arbetssökande till exempel studera svenska i högt tempo eller göra praktik på ett företag.
– Det är ett sätt att se till att nyanlända kan komma i jobb mycket snabbare, sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, när hon presenterade intensivåret i veckan.

Praktiken kan pågå i sex månader med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader. Deltagare ska kunna få etableringsersättning från Försäkringskassan. Även arbetsgivaren kan få ersättning, 150 kronor per dag från Arbetsförmedlingen.

Pim van Dorpel, vice ordförande för Hotell- och restaurangfacket, är tveksam till att ytterligare en obetald praktikform är rätt väg att gå.
– Vi hade hellre sett att man hade satsat på de insatser som redan finns, som etableringsåret.

HRF ser också visst risk för att den nya intensivpraktiken kan skapa lönekonkurrens.
– Vi är försiktigt positiva, men vi ser att det finns risker.

Fråga om jobbet.
102
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här