Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Förhandlingar gav miljoner till HRF:are

Hotell- och restaurangfacket förhandlade under 2014 fram totalt 11,5 miljoner till sina medlemmar. För fackklubben på vandrarhemmet Af Chapman ledde förhandlingen även till att medlemmar fick heltid och att relationen med arbetsgivaren förbättrades.

Publicerad 29 juni 2015
Förhandlingar gav miljoner till HRF:are
HRF:arna Andreas Dits och Peter Lindbäck på Af Chapman är nöjda med att förhandlingarna också gav en bättre relation till arbetsgivaren. Foto: Anna Simonsson

HRF förhandlade under 2014 fram totalt 11,5 miljoner till medlemmar och klubbar. De flesta förhandlingarna rörde utebliven lön och övertidsersättning, ofta i samband med uppsägningar. Många gånger var det en medlem som vände sig direkt till sin HRF-avdelning och fick hjälp med förhandlingen.

Men fackklubben på STF:s vandrarhem Af Chapman i Stockholm förhandlade först lokalt. Arbetsgivaren hade då vid upprepade tillfällen brutit mot arbetstidslagen.
– Anställda kunde jobba mer än heltid, med en låg anställningsgrad i botten, berättar Peter Lindbäck, ordförande i fackklubben.

När klubben tog upp detta fick de vaga löften om förändring, men ingenting hände. Arbetsgivaren ville vid ett tillfälle även säga upp personal på grund av arbetsbrist, trots att de arbetade många timmar mertid. Klubben kallade till förhandling och krävde högre anställningsgrad för en av medlemmarna. En ombudsman från HRF Stockholm-Gotland deltog också. När parterna inte kunde enas gick ärendet vidare till förhandling mellan fack och arbetsgivare på central nivå. Resultatet blev att medlemmen fick 85 i stället för 40 procents anställning, samt att klubben fick ett skadestånd på 40 000 kronor.

Andreas Dits, klubbens vice ordförande, säger att det sista steget med en central förhandling var nödvändigt den här gången.
– När det är nytt med fackligt förtroendevalda på en arbetsplats kan nog arbetsgivaren ha svårt att se arbetstagarens nya roll. En del saker kan vara lättare att ta om de kommer från en utomstående.

En del av överenskommelsen vid den centrala förhandlingen blev att chefer och förtroendevalda skulle gå en gemensam utbildning om bland annat arbetstidsregler.
– Det är principiellt bra att ha gemensam utbildning. Då kommer våra olika tolkningar av kollektivavtalet fram och man kan diskutera direkt, säger Peter Lindbäck.

Andreas Dits tycker att arbetsgivaren nu lyssnar på dem på ett annat sätt.
– Vi har fått en annan samarbetsanda och de som har fast anställning har i dag rimlig anställningsgrad. Nästa sak att ta tag i är anställningsvillkoren för säsongsanställda, säger Andreas Dits.

Skadeståndet får de kvittera ut när de ordnar en aktivitet för medlemmarna.
– Det blir nog en övernattning på ett STF-vandrarhem i skärgården.  Vi kan se hur de jobbar och så stannar pengarna inom företaget, säger Peter Lindbäck.

Förhandlingar 2014 i siffror

  • HRF:s lokalavdelningar genomförde totalt 5058 förhandlingar.
    Medlemmarna fick sammanlagt ut 6,2 miljoner i löner och övertidsersättning, 1,7 miljoner i semestersättning, och 1,8 miljoner i LAS-ersättning och 460 000 i skadestånd.
  • HRF centralt avslutade 146 ärenden som rörde arbetsrätt, och medlemmarna fick ut 1,2 miljoner i löner, 177 600 i lönegaranti, 84 180 i rättegångskostnader och 94 000 i skadestånd.
  • Via LO-TCO Rättsskydd fick HRF-medlemmar ut 1,6 miljoner.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här