Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Förhandlingar gav miljoner till HRF:are

Hotell- och restaurangfacket förhandlade under 2014 fram totalt 11,5 miljoner till sina medlemmar. För fackklubben på vandrarhemmet Af Chapman ledde förhandlingen även till att medlemmar fick heltid och att relationen med arbetsgivaren förbättrades.

Publicerad 29 juni 2015
Förhandlingar gav miljoner till HRF:are
HRF:arna Andreas Dits och Peter Lindbäck på Af Chapman är nöjda med att förhandlingarna också gav en bättre relation till arbetsgivaren. Foto: Anna Simonsson

HRF förhandlade under 2014 fram totalt 11,5 miljoner till medlemmar och klubbar. De flesta förhandlingarna rörde utebliven lön och övertidsersättning, ofta i samband med uppsägningar. Många gånger var det en medlem som vände sig direkt till sin HRF-avdelning och fick hjälp med förhandlingen.

Men fackklubben på STF:s vandrarhem Af Chapman i Stockholm förhandlade först lokalt. Arbetsgivaren hade då vid upprepade tillfällen brutit mot arbetstidslagen.
– Anställda kunde jobba mer än heltid, med en låg anställningsgrad i botten, berättar Peter Lindbäck, ordförande i fackklubben.

När klubben tog upp detta fick de vaga löften om förändring, men ingenting hände. Arbetsgivaren ville vid ett tillfälle även säga upp personal på grund av arbetsbrist, trots att de arbetade många timmar mertid. Klubben kallade till förhandling och krävde högre anställningsgrad för en av medlemmarna. En ombudsman från HRF Stockholm-Gotland deltog också. När parterna inte kunde enas gick ärendet vidare till förhandling mellan fack och arbetsgivare på central nivå. Resultatet blev att medlemmen fick 85 i stället för 40 procents anställning, samt att klubben fick ett skadestånd på 40 000 kronor.

Andreas Dits, klubbens vice ordförande, säger att det sista steget med en central förhandling var nödvändigt den här gången.
– När det är nytt med fackligt förtroendevalda på en arbetsplats kan nog arbetsgivaren ha svårt att se arbetstagarens nya roll. En del saker kan vara lättare att ta om de kommer från en utomstående.

En del av överenskommelsen vid den centrala förhandlingen blev att chefer och förtroendevalda skulle gå en gemensam utbildning om bland annat arbetstidsregler.
– Det är principiellt bra att ha gemensam utbildning. Då kommer våra olika tolkningar av kollektivavtalet fram och man kan diskutera direkt, säger Peter Lindbäck.

Andreas Dits tycker att arbetsgivaren nu lyssnar på dem på ett annat sätt.
– Vi har fått en annan samarbetsanda och de som har fast anställning har i dag rimlig anställningsgrad. Nästa sak att ta tag i är anställningsvillkoren för säsongsanställda, säger Andreas Dits.

Skadeståndet får de kvittera ut när de ordnar en aktivitet för medlemmarna.
– Det blir nog en övernattning på ett STF-vandrarhem i skärgården.  Vi kan se hur de jobbar och så stannar pengarna inom företaget, säger Peter Lindbäck.

Förhandlingar 2014 i siffror

 • HRF:s lokalavdelningar genomförde totalt 5058 förhandlingar.
  Medlemmarna fick sammanlagt ut 6,2 miljoner i löner och övertidsersättning, 1,7 miljoner i semestersättning, och 1,8 miljoner i LAS-ersättning och 460 000 i skadestånd.
 • HRF centralt avslutade 146 ärenden som rörde arbetsrätt, och medlemmarna fick ut 1,2 miljoner i löner, 177 600 i lönegaranti, 84 180 i rättegångskostnader och 94 000 i skadestånd.
 • Via LO-TCO Rättsskydd fick HRF-medlemmar ut 1,6 miljoner.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Nyheter diskriminering

Hotell erkänner diskriminering

Ett hotell i Stockholmstrakten erkänner att man har diskriminerat två kvinnor med romsk bakgrund. Hotellet ska nu betala 30 000 kronor vardera till kvinnorna i en förlikning.

Publicerad 21 januari 2021 Kommentera
Hotell erkänner diskriminering
Hotellet utanför Stockholm erkänner att det var diskriminering när två kvinnor avvisades eftersom de är romer. Foto: Mostphotos

Kvinnorna hade bokat rum på hotellet utanför Stockholm via en bokningssajt. Men när de kom vägrade receptionisten checka in dem. Anledningen: hotellet uppgav att de tidigare haft problem med gäster av romskt ursprung.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har drivit kvinnornas ärende.
– Att man som individ på det här sättet drabbas på grund av hur andra individer har agerat för att man uppfattas ha samma etniska tillhörighet är diskriminering, säger DO, Lars Arrhenius.

Hotellet har nu erkänt att man gjort sig skyldig till diskriminering. I en förlikning ska företaget betala 30 000 kronor vardera till kvinnorna.

Ur temat Coronakrisen
Nyheter CORONAKRISEN

LO vill ha vaccin till branschfolk

Riskgrupper och vårdanställda först. Näst på tur för vaccin borde de som jobbar i kontaktnära yrken stå, som hotell- och restauranganställda. Det menar LO i ett förslag.

Publicerad 15 januari 2021 Kommentera
LO vill ha vaccin till branschfolk
LO vill att anställda i kontaktnära yrken ska få vaccin när de prioriterade grupperna har vaccinerats. Foto: Colourbox

LO har presenterat ett förslag till åtgärdsprogram för att hindra smittspridning och få bukt med arbetslösheten i pandemins spår.

Bland annat föreslår man att de som jobbar i kontaktnära yrken ska stå på tur när de prioriterade grupperna fått sitt vaccin.

Therese Guovelin
Therese Guovelin. Foto: LO

Flera andra förslag tar tydligt sikte på det tuffa läget för hotell- och restaurangbranschen.
– Hela den näringen är ju oerhört hårt drabbad. Förutom att gäst- och kundunderlaget har försvunnit så har branschen drabbats av fler och fler rekommendationer och restriktioner, säger Therese Guovelin, LO:s vice ordförande.

Hon menar att samhället inte har råd att låta en så viktig bransch gå under.
– Det skulle vara katastrof om man skulle behöva börja om från början. År efter år har omsättningen ökat, och det är en oerhört viktig bransch för sysselsättningen. Är det någonstans man kan skapa jobb snabbt är det inom hotell och restaurang.

Några av LO:s förslag

 • Rätt att få covid-19 klassad som arbetsskada om man smittas på jobbet.
 • Prioriterad vaccinering för anställda i kontaktnära yrken.
 • Hyressubventioner riktade till företag.
 • Riktat omställningsstöd.
 • Ekonomiska bidrag vid betydande regelförändringar.
 • Möjlighet till heltidspermittering.
 • Krav på kollektivavtal för att korttidspermittera.
 • Statligt stöd för kompetensutveckling och validering.
 • Ekonomiskt tillskott till de värst drabbade a-kassorna.

Bland annat föreslår LO att regeringen går in med hyressubventioner och ekonomiskt stöd ”vid betydande regelförändringar så som inskränkning av alkoholförsäljning”.

Arbetslösheten är en annan viktig fråga för LO. Många har förlorat sina jobb när verksamheter tvingas dra ned på öppettider eller till och med stänga. Bland annat vill man att regeringen skjuter till medel så att den som saknar gymnasieutbildning får möjlighet att utbilda sig, med rimlig ersättning. Dessutom vill LO att företag ges möjlighet att korttidspermittera på heltid.

– Företagen måste kunna övervintra och behålla sin personal. Det är inte så enkelt att stänga och sedan starta igen när det vänder, säger Therese Guovelin.

Ur temat Coronakrisen
Nyheter Alkoholstopp

HRF kräver besked från regeringen

I morse meddelade regeringen att förbudet mot alkoholförsäljning efter klockan 20 förlängs. Nu kräver HRF besked om riktade stöd till branschen.

Publicerad 14 januari 2021 Kommentera
HRF kräver besked från regeringen
HRF:s förbundsordförande Malin Ackholt kräver besked om riktade stöd till branschen. Foto: Colourbox, Peter Jönsson

Vid jul skärptes förbudet mot alkoholförsäljning. I stället för den tidigare restriktionen som satte stopp vid klockan 22 blev det nu klockan 20 som gällde. Den nya begränsningen skulle gälla till och med den 15 januari, men förlängs alltså med nio dagar.

– Det är besvärande att regeringen inte kan lämna besked tidigare, när man ändå har gjort bedömningen att smittläget är oförändrat, säger Malin Ackholt, ordförande för Hotell- och restaurangfacket.

Hon anser att besöksnäringen drabbas orimligt hårt av restriktioner.
– I synnerhet som man inte kunnat visa att den är drivande i smittspridningen. Vi har ställt frågor om det, men inte fått några svar.

Redan före jul utlovades att kompensation skulle komma. Enligt Malin Ackholt väntar branschen fortfarande.

– Det är snart en månad sedan man sade det. Och förutom ökade möjligheter att korttidspermittera har man inte lämnat några besked. Vi har haft ett besvärligt läge i snart elva månader. Det finns inga marginaler längre. Våra medlemmar behöver åtgärder som ger rimlighet och förutsägbarhet för både företag och anställda.

Ingår i temat: Coronakrisen 110 artiklar

Alla artiklar i temat (107 till)
Fråga om jobbet.
100
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här