Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Färre möten och mer tid för medlemsvärvning i nya HRF

HRF satsar på åtta avdelningar med kontor på orter där det finns anställda att värva. Förbundet säger även upp 15 personer av besparingsskäl.

Publicerad 20 januari 2009

HRF:s andre ordförande Therese Hulthén hoppas att HRF:s nya organisation ska ge medlemmarna mer inflytande.
– Färre avdelningar ger färre avdelningsstyrelser och frigör fler personer som kan jobba fackligt ute på arbetsplatserna, säger hon.

I den nya organisationen får HRF åtta avdelningar i stället för nitton. Det gör att det behövs färre personer till avdelningarnas styrelser.
– Det handlar om ett 50-tal aktiva medlemmar som vi nu hoppas får mer tid att jobba med medlemsvärvning och annat.

Det finns flera orsaker till de åtta avdelningarnas utformning.
– Vi har valt att lägga avdelningarnas kontor där det finns störst möjligheter att värva fler medlemmar. Vi har också försökt hålla oss till länsgränserna och vi har tagit intryck av hur LO och ABF organiserar sin verksamhet, säger Therese Hulthén.

Hon menar att beslutet om omorganisation har med ett kongressbeslut att göra och att det inte beror på förbundets ekonomi. HRF gick back med drygt 25 miljoner kronor 2008.
– Vi måste nu göra en kraftansträngning för att få en budget i balans. Vi måste satsa på att bli fler medlemmar och se till att de som väljer att lämna oss stannar kvar i stället. Det kan vi göra genom att våga ta diskussionerna om varför de vill upphöra med att vara medlemmar. Då kan vi också berätta vad facket har att ge.

Förbundets ekonomi är ansträngd eftersom medlemstappet har gjort att intäkterna från medlemsavgifter minskat. I slutet av 2008 hade förbundet 39 050 medlemmar. HRF har nu sagt upp 15 personer och meddelat de fyra personer som har visstidsanställningar om att de inte får vara kvar.
– Det är naturligtvis jättetufft för alla just nu, men om vi kan samla kraften efter detta stålbad är jag övertygad om att vi kan ta oss igenom detta. Kostnadsmässigt är det också helt nödvändigt om vi ska överleva som eget förbund.

HRF försöker nu få ordning på ekonomin.
– Vi kommer att se över alla utgifter. I slutet av 2010 har vi som mål att redovisa ett noll-resultat. Genom personalminskningar och förändringar av organisationen kommer vi att minska utgifterna med uppskattningsvis 20 miljoner under perioden.

Läs mer:
»Det mesta blev bättre när avdelningarna slogs samman« Läs mer här >>
HRF:s åtta nya avdelningar. Läs mer här >>

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.