Nyheter Startsidan
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Färre kroganställda använder knark

Knarkandet minskar bland personalen på Stockholms krogar. Men fortfarande är det relativt många som använder narkotika, visar en ny undersökning.

Publicerad 17 februari 2009

Det är antidrogprojektet STAD som har låtit cirka 700 kroganställda i Stockholm svara på frågor om användandet av narkotika på deras arbetsplatser. Resultatet visar att många upplever att gästerna knarkar mindre i dag än år 2001 när samma undersökning gjordes.

Även antalet kroganställda som själva använder droger har minskat, dock bara marginellt. Så många som hälften av de anställda säger sig ha använt droger någon gång. Var femte har gjort det någon gång under det senaste året, och var tjugonde under den senaste månaden. År 2001 hade sex av tio någon gång tagit narkotika, var fjärde under det senaste året och var tionde den senaste månaden.
 
Nu som då är knarkandet i branschen vanligast bland unga under 25 och manliga anställda. De vanligaste drogerna är fortfarande cannabis, kokain och amfetamin.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.