Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Branschens företag försiktigt optimistiska

Företagarna i hotell- och restaurangbranschen är försiktigt optimistiska inför framtiden, visar senaste Konjunkturbarometern. Ungefär hälften tror på ökande efterfrågan under de närmaste tre månaderna.

Publicerad 12 november 2010

I kvartalsbarometern från Konjunkturinstitutet som gjordes i juli var hotell- och restaurangarbetsgivarna rejält optimistiska inför framtiden. Då trodde nästan sju av tio tillfrågade att efterfrågan skulle öka under det närmaste halvåret.
I den senaste barometern, för oktober, har optimismen dämpats något. Där tror knappt hälften av branschföretagarna att de kommer att få mer att göra under årets tre sista månader. Bara var tredje tror att efterfrågan kommer att öka under det närmaste halvåret.

Samtidigt säger ungefär var fjärde företagare i undersökningen att de kan tänka sig att nyanställa under det kommande kvartalet.   

Konjunkturbarometern bygger på intervjuer med 6 000 svenska företag. I oktoberundersökningen deltog 154 hotell och restauranger.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.