Ledare
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Ta inte jobb på små företag!

Publicerad 31 mars 2003

Nu har de borgerligapartierna i riksdagen, med stöd av miljöpartiet, bestämt att tryggheten ska bli sämre för dem som arbetar på små företag. Turordningsreglerna vid uppsägning ska inte gälla på företag med högst tio anställda. På de allra flesta hotell- och restaurangföretag kommer regeln som skyddar äldre trotjänare inte att gälla. Arbetsgivaren ska helt godtyckligt, utan förhandlingar, kunna göra undantag från turordningen och den anställde som förlorar jobbet ska inte kunna få sin sak prövad i arbetsdomstolen. Och just den här godtyckligheten och rättsotryggheten är kanske det allra värsta för den anställde. Det här är en kraftig försämring för alla som är anställda i små företag. De små företagen har sina fördelar, både för kunden och för den anställde. Personliga, mysiga, korta beslutsvägar, omväxling. De stora kan ibland kännas byråkratiska och slätstrukna. ?Tråkigheten? måste dock vägas mot värdet av trygghet och ordnade förhållanden. Hotell- och restaurangnäringen har länge haft problem med att folk slutar alldeles för fort. Unga människor skaffar sig utbildning, börjar jobba i branschen, men de flesta slutar inom några få år. Med den nya, sämre anställningstryggheten kommer de givetvis att sluta ännu snabbare. Det råd man måste ge till den som söker jobb är att helst undvika att ta anställning på ett litet företag. Och den som jobbar på ett litet företag bör överväga att söka sig till ett större. Tyvärr finns det anledning att befara att den här förändringen bara är den första försämringen. Sverige tar nu efter en del av det dåliga som finns i Europa. Där är det vanligt med bra villkor och ordnade förhållanden på de stora företagen, där den anställda skyddas av både lagar och avtal, medan villkoren kan vara mer eller mindre oreglerade på de små arbetsplatserna. De anställda delas in i ett A- och ett B-lag. Den välutbildade och de med en stark ställning på arbetsmarknaden söker sig till storföretagen. Resten tar de jobb de kan hitta på småföretag. Dåligt för den anställde, men även för småföretagen, som hämmas i sin utveckling. De får svårt att rekrytera arbetskraft och vågar inte nyanställa över en viss gräns, eftersom de då kommer in i ett annat regelsystem. Det finns många goda idéer att hämta i de andra EU-länderna, varför ska vi ta efter de dåliga?

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.