Ledare
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Lönehöjningar vill alla ha

Det finns en stor andel unga branschanställda som behöver höra vad just de kan vinna på att gå med i facket.

Publicerad 16 mars 2010

Kollektivavtalen täcker in de flesta arbetsplatser och anställda i branschen, men bärs upp av de anställda som är medlemmar i facket. Så ser det ut på arbetsplatser i allmänhet, men på hotell- och restaurang­anställdas arbetsplatser i synnerhet. I dag är en av tre med i HRF.
Men när det är dags för en efterlängtad höjning av lönerna, är det många som vill åka snålskjuts på ­kollegorna som är fackligt anslutna.
Det kan tyckas märkligt att så många väljer bort det fackliga medlemskapet, eftersom det blir ännu mer kraft i en avtalsrörelse om medlemmarna är många. Här finns en knäckfråga som många fackliga förtroendevalda grubblar över.
Vill du göra något som stärker facket? ­Värva en kollega.

Docent Anders Kjellberg vid Lunds universitet konstaterar att HRF:s medlemstapp varit större än andra fackförbunds. Kjellberg menar också att det är tydligt att tappet skett efter att regeringen höjde avgiften till a-kassan.
Naturligtvis handlar det ytterst om politik. Ett fackförbund med färre medlemmar blir en svagare motpart. Något som regeringen haft med i beräkningen när de höjt avgifterna. Sam­tidigt säger SHR:s vd Mats Hulth till ­LO-tidningen att det är självklart för honom att se HRF som sin motpart. Han menar att svenska fack­föreningar är starka internationellt sett. Kollektiv­avtalen gör det lättare att veta vad som gäller om en tvist uppstår. Annars skulle det bli rena vilda västern, menar han.

HRF:s stora utmaning handlar nu om att få fler att gå med i facket genom att visa vad som faktiskt ingår i medlemskapet. Branschen har en stor andel unga ­anställda och det är som bekant en rörlig grupp både när det gäller åsikter och medlemskap. Vinner facket dem kan allt vända. Många yngre ser livet som ett smörgåsbord och väljer bara det de kan se att de har någon nytta av. Det som för tidigare generationer ­handlade om solidaritet handlar nu mer om egennyttan. Om facket lyckas kommunicera med denna stora grupp kan organisationsgraden öka.

Och det är inte heller alla arbetsgivare som vill ge sina anställda minsta möjliga lönehöjning. Anna-Sofia Wallström som driver Gefle Chocolaterie i Gävle hörde av sig till tidningen efter att ha läst artikeln om vd-lönerna i föregående nummer. Hon ställer sig helt oförstående till hur vd:ar kan lyfta en halv miljon i månadslön och samtidigt ge sina anställda minimilön. Förmodligen finns det många arbetsgivare som håller med Anna-Sofia.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.