Insändare
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Hur ska framtidens branschutbildning se ut?

Nationella programrådet för hotell- och turismprogrammet är utsett. En av frågorna de arbetar med är hur praktikplatserna uppfyller elevernas behov.

Publicerad 14 juni 2010

Det nationella programrådet för hotell- och turism är utsett för tre år framåt och har haft sitt första möte i slutet av maj.

Programrådet ska till exempel ge Skolverket stöd när det gäller att anpassa, utveckla och förnya utbildningsutbudet och innehållet i yrkesutbildningen så att den motsvarar den kompetens om efterfrågas på arbetsmarknaden, bistå Skolverket vid bedömningen av ansökningar om särskilda varianter inom nationella program och riksrekryterande utbildningar samt i att analysera tillgång till och kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet och följa utvecklingen inom respektive yrkesområde och analysera behovet av utbildning inom nya områden.

Vid första mötet började vi genast att prata om några grundläggande frågor:

  • Vilken kompetens lärare och skola ska ha för att kunna utbilda inom programmet.
  • Finns det överetablering på vissa orter, genom att fler skolor erbjuder samma program?
  • Får eleven rätt studievägledning, att han/hon verkligen har passion för att gå utbildningen?
  • Får alla elever praktikplatser under de 15 veckor som är föreslaget, platser som också möter upp elevernas behov?

Idag finns cirka 170 gymnasier som kommer att erbjudas programmet. Vi välkomnar de hotell som skrivit under den insändare i Restauratören angående »Housekeeping«, att man gärna tar emot elever och framför allt att ni bjuder in lärarna som då behöver få en inblick i dagens arbete vad gäller detta.

Vad vi också måste komma ihåg är att eleverna ges möjlighet att ta examen med en yrkesutgång inom ett speciellt programområde. Eleverna är 16 – 19 år som går i gymnasiet, därför är det viktigt att arbetsgivarna som skall ha dem på praktik känner till att detta är unga personer som vi skall slussa in i vår bransch. Därför behöver man även avsätta tid, så att praktiken blir värdefull för både eleven och arbetsgivaren.

Cecilia Wigerstad, undervisningsråd Skolverket Cecilia.Wigerstad@skolverket.se
Barbro Andersson, Södertörns Högskola barbro.andersson@sh.se
Eva-Lena Milton, SCR eva-lena.milton@scr.se
Hans Gerremo, SLAO hans.gerremo@slao.se
Lotta Eckerud, Strömma lotta.eckerud@stromma.se
Pia Turtiainen, SHR pia@shr.se
Pim van Dorpel, HRF Pim.vandorpel@hrf.se
Yvonne Ingman, Svensk Handel yvonne.ingman@svenskhandel.se

Skolverket vill ha branschens synpunkter!

Lämna synpunkter på Skolverkets förslag till nya ämnesplaner samt ämnen och kurser i inriktningar och programfördjupningar.
Gå in på www.skolverket.se/gy2011 under rubriken Programsidor på varje programs sida. Senast den 16 augusti 2010.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.