Ledare
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Höj a-kassan ? nu!

Publicerad 22 april 2002

Arbetslöshetskassan skiljer sig på ett negativt sätt från andra sociala försäkringar. Gränsen för den högsta ersättningen är lägre i a-kassan än i sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen och pensionssystemet. En majoritet av de förvärvsarbetande ligger åtskilligt över taket i a-kassan. När de blir arbetslösa får de inte 80 procent av lönen, vilket är meningen.

Hårda villkor
Villkoren i a-kassan är också betydligt hårdare än i andra försäkringar. Även om man själv inte har någon del i att man blivit arbetslös så finns en kännbar karenstid, innan ersättningen börjar betalas ut.
Under de gångna tio åren har många fått känna av de tuffa villkoren när någon i familjen blir arbetslös. Många har tvingats skära ner på sin konsumtion, låna pengar eller söka socialhjälp. Trots att medlemmen har en försäkring i a-kassan så räcker den inte som ekonomiskt skydd när man blir arbetslös.
Den höga arbetslösheten under 1990-talet är över. Statens utgifter för arbetslösheten har sjunkit rejält. Nu finns det pengar till förbättringar i försäkringen.
I somras kom den första, efterlängtade höjningen. Både den lägsta och den högsta dagpenningen höjdes, men den högsta gäller bara de första hundra dagarna som arbetslös.
Regeringen och socialdemokraterna har lovat ytterligare förbättringar.
Alla fack vill ha det. Förr om åren har det varit relativt liten risk för tjänstemän och välutbildade att förlora jobbet, men så är det inte längre. Industritjänstemannaförbundet, Sif, har infört en egen inkomstgaranti för medlemmarna. Sif garanterar lönen upp till drygt 30 000 kronor för den arbetslöse medlemmen under 4,5 månader. Garantin fyller ut det som a-kassan inte betalar. Sif har satt inkomsttaket vid tio basbelopp, den nivå som man anser bör gälla för såväl sjukförsäkring som a-kassa, föräldrapeng och den allmänna pensionen.

De lågavlönade kommer i kläm
Samtidigt som det finns anledning att gratulera Sif-medlemmarna, som har fått en bra försäkring, så finns det anledning att mana på regeringen.
Se till att den allmänna arbetslöshetsförsäkringen snabbt blir bättre!
Det är viktigt att upprätthålla en bra arbetslöshetsförsäkring på hela arbetsmarknaden. De som genom sin fackavgift redan betalar en extra försäkring, blir givetvis mindre intresserade av att dessutom via skatten betala för alla andras.
Det finns ingen anledning att man ska ha ett sämre skydd för sin inkomst just när man blir arbetslös. Meningen är ju att den arbetslöse snabbt ska hitta ett nytt jobb. Det underlättas inte om man samtidigt drabbas av ekonomiska påfrestningar.
För de lägst avlönade är det viktigt att alla löntagare är med i försäkringssystemet och betalar till det med sin skatt och sina avgifter. Bara då kan försäkringen få ett brett stöd i samhället. Utan det stödet är risken stor att ersättningarna till de lågavlönade kommer att halka efter.
För socialdemokraterna kommer det att bli mycket svårt att få förtroende från väljarna, om man inte uppfyller sitt löfte om bättre arbetslöshetsförsäkring.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.