Ledare
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Förbundet bygger från grunden

Ju fler medlemmar desto större tyngd får förbundets krav under avtalsrörelsen.

Publicerad 13 december 2011

För en månad sedan höll Hotell- och restaurangfacket kongress. Det blev en välgörande demonstration av engagemang, ungdomlig entusiasm och kämpaglöd. Detta bådar gott för förbundets framtid. Vi lär få se en käck 100-årsjubilar om sju år.

De senaste årens medlemstapp och det allt hårdare klimatet på arbetsplatserna hade inte fått ombuden att tappa geisten. Tvärtom! Stämningen var klart uppåt.
I inläggen från talarstolen fanns självklart en medvetenhet om svårigheterna men samtidigt en beslutsamhet att möta utmaningarna med kraft och uthållighet. Här visades en frimodig debattlust men också stor vilja att arbeta för bättre villkor i branschen.

Så sent som för ett halvår sedan fanns en tveksamhet om HRF skulle orka vara kvar som eget förbund. Medlems­tappet ingav osäkerhet om framtiden.
Den dåvarande förbundsstyrelsens beslut att satsa framåt, genom att starta ett intensivt värvningsarbete och öka aktiviteten på arbetsplatserna, var framsynt. Det går nu att se resultat. Från och med augusti har medlemsantalet ­stigit varje månad.
Parallellt har också många nya klubbar bildats. På så sätt byggs en stabil organisation med ökad facklig närvaro på arbetsplatserna. Därigenom läggs också grunden för ett starkare förbund. Ju fler medlemmar desto större tyngd kan förbundet lägga bakom sina krav i den avtalsrörelse som nu snart drar igång på allvar.
Signalerna från arbetsgivarsidan bådar inte gott. All kampvilja som visades under kongressen lär behövas. Det är märkligt att en bransch som går så starkt uppåt och som svarar för en allt större andel av landets exportinkomster inte prissätts högre. Ännu ett exempel på att gamla strukturer på arbetsmarknaden är svåra att rubba.

Detta är nu min sista ledare i Hotellrevyn. Mitt vikariat som chefredaktör slutar om några veckor. Det har varit en rolig och stimulerande tid på ett spännande jobb. Få tidningar har så positiva och engagerade läsare.
Tyvärr har en krympande ekonomisk ram – ett ­resultat av den kraftiga medlemsminskningen tidigare – tvingat mig att fatta det tunga beslutet att minska utgivningen med ett nummer nästa år. Från och med 2012 kommer alltså Hotellrevyn i läsarnas brevlådor 10 gånger per år.
Snart tillträder nya chefredaktören Devrim Mavi. En kort intervju finns på sidan 8 i detta nummer. Hon är varmt välkommen till det här fina jobbet.

Därmed önskar jag och Hotellrevyns redaktion alla läsare en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.