Insändare
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Bemanningsföretagen är ett hot mot välfärden!

Likt en stol fungerar den svenska modellen som skyddar vårt lands arbetare. Vår regering slår hårt mot dessa stolsben som börjar ge vika. Med lögner att man gör detta för arbetarna i Sverige slår man mot deras villkor på arbetsmarknaden.

Publicerad 8 mars 2010

Ett exempel är attacken mot Lagen om anställningsskydd. Denna lag är redan tillräckligt flexibel för att använda deras egna ordval. Denna lag skyddar arbetarna från att godtyckligt sägas upp! Denna lag ska förstärkas och INTE försämras. Vi ser överallt hur tillsvidareanställda sägs upp och hur företagen tar in bemanningspersonal. Detta enbart för att undgå Lagen om anställningsskydd, för att slippa sitt ansvar som arbetsgivare. Detta måste förhindras!

Rätt använd är bemanningsbranschen ett mycket bra komplement till företag som behöver tillfällig arbetskraft. Men bemanning ska INTE ersätta tillsvidareanställd personal. Bemanningsföretag ska inte användas för att kringgå lagar. I finanskrisens namn sparkar allt fler företag sina anställda och anlitar bemanningsföretag. Flera av dessa företag sågs som seriösa företag och vissa räknas till och med till arbetarrörelsen. Detta är tragiskt och skrämmande.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.