Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Arbetsmiljö och trygghet viktiga frågor för HRF:s medlemmar

Anställningstrygghet och arbetsmiljö är viktigare än löner för Hotell- och restaurangfackets medlemmar. HRF:arna är inte heller säkra på att fackmedlemskapet ger dem större chans till högre lön. Det visar LO:s nya rapport.

Publicerad 11 januari 2007

Anställningstrygghet, jämställdhet och arbetsmiljö tycker de flesta medlemmar i Hotell- och restaurangfacket är de viktigaste fackliga frågorna. Löner hamnar först på femte plats på listan över vad HRF:arna tycker att facket bör arbeta med. Det visar LO:s nya rapport ”Röster om facket” där drygt 8 000 anställda, både fackmedlemmar och icke anslutna, har fått svara på frågor om sin syn på fackets uppgifter och fackmedlemskap.

De intervjuade som var med i något fackförbund fick även svara på frågor om vad de får ut av sitt medlemskap. HRF:s medlemmar är något mer negativa än andra LO-medlemmar till värdet av facket. Till exempel tror bara fyra av tio HRF:are att medlemskapet ger dem större möjlighet till löneökningar vid lokala förhandlingar. Per Persson, andre ordförande för Hotell- och restaurangfacket, är inte så förvånad över resultatet.
– Vi vet att det finns ett missnöje med pottsystemet som vi har i dag, även om det faktiskt bara används på ett fåtal ställen. Dessutom har vi väldigt få lokala löneförhandlingar. På Byggnads, till exempel, har man lokala förhandlingar på nästan alla arbetsplatser, säger han.

Dessutom tror bara sex av tio HRF-medlemmar att facket skulle att ge dem trygghet vid en strejk eller lockout, jämfört med 90 procent av Byggnads medlemmar. Dock anser HRF:are oftare än andra LO-medlemmar att fackmedlemskapet ger dem större inflytande över sin arbetssituation.

Så här tycker HRF:arna i undersökningen:
* 94 procent tycker att jämställdhet är en viktig facklig fråga.
* 53 procent tycker att det lokala facket bör få mer inflytande på arbetsplatsen.
* 55 procent tror att de får större möjlighet att påverka sin arbetsmiljö genom att vara med i facket.
* 76 procent anser att det fackliga medlemskapet ger bättre försäkringsskydd.

Källa: Röster om facket – Synen på fackligt medlemskap och fackets uppgifter

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.