Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Arbetsgivare tvekar om jobben

I februari minskade arbetslösheten i Hotell- och restauranganställdas a-kassa något. Samtidigt är många branscharbetsgivare tveksamma till att de kommer att nyanställa det närmaste kvartalet.

Publicerad 11 mars 2014

Den öppna arbetslösheten bland medlemmarna i Hotell- och restauranganställdas a-kassa minskade något i februari, visar statistik från Arbetsförmedlingen. Då var 9,3 procent av medlemmarna helt utan arbete, jämfört med 9,4 procent i januari och 9,5 procent samma månad förra året.
Den största minskningen från februari 2013 står dock de deltidsarbetslösa för. Då var 5,6 procent av HRAK:s medlemmar deltidsarbetslösa eller hade en tillfällig timanställning. Förra månaden var siffran 4,5 procent.

Samtidigt visar siffror från Manpower att branschens arbetsgivare blir allt tveksammare till att nyanställa. I bemanningsföretagets arbetsmarknadsbarometer för nästa kvartal rapporterar hotell- och restaurangföretagarna generellt negativa sysselsättningsplaner.
– Vi ser att de branscher där man tänker minska personalstyrkan under nästa kvartal är tillverkning, gruvnäringen samt hotell- och restaurang, säger Lasse Forseth, vd för Manpower group i Sverige.

 

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.