Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

20 arbetsplatser prövar nytt lönesystem

Den 1 maj ska 20 arbetsplatser börja med ett nytt lönesystem. Under mars ska chefen och varje anställd ha ett lönesamtal. Sedan ska fack och arbetsgivare förhandla om potten. Blir de inte överens får en opartisk lönenämnd sista ordet.

Publicerad 23 februari 2005

Försöket med ett nytt lönesystem innehåller tre steg:
1. Löneläget på arbetsplatsen kartläggs. Det betyder att platsklubben eller den fackliga förtroendemannen tillsammans med arbetsgivaren ska gå igenom alla löner. Är det samma lön för likvärdiga jobb? Finns det skillnader mellan kvinnor och män som inte är motiverade? Finns det omotiverade skillnader på grund av etniskt ursprung?
2. Chefen har individuella lönesamtal med alla anställda. Det ska ske under mars.
3. Förhandlingar. Löneutrymmet räknas ut. Fack och arbetsgivare går igenom vad som ska ge högre lön. Det kan vara nya arbetsuppgifter, utbildning, bättre utfört arbete. Exempel på kriterier och vad de kan vara värda finns i avtalet. Arbetsgivaren lämnar förslag som facket svarar på.

Blir de inte överens så kan de gå vidare till en central lönenämnd. Här finns två arbetsgivare och två fackliga företrädare samt en opartisk ordförande. Nämnden bestämmer hur det blir.
Lönenämnden, där varken fack eller arbetsgivare kan bestämma själva, är en nyhet i avtalet.

– Den är viktig och den innebär att vi har brutit igenom arbetsgivarens ensidiga rätt att sätta lönen, säger Ella Niia, avtalssekreterare på Hotell- och restaurangfacket.

Utrymmet för löneökning är lika stort på försöksarbetsplatserna som i riksavtalet. Det innehåller också en lönehöjning den 1 maj.
I riksavtalet är hälften av lönehöjningen generell, hälften läggs i en lokal lönepott. Skillnaden är att hela löneutrymmet går till den lokala lönepotten på de 20 försöksarbetsplatserna. Där blir det inga generella lönehöjningar.

Löneförsöket är ett resultat av förra årets kollektivavtal. Medlarna Olle Hammarström och Rune Larsson har varit med och utformat det nya avtalet. De ska också fortsätta att följa hur det går.
I oktober blir det nya lönesamtal med varje anställd på försöksarbetsplatserna.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.