Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Restauranglönerna har ökat 30 procent på 7 år

Tjänstemännen i hotell- och restaurangbranschen ligger nära genomsnittssvensken när det gäller månadslön och lönehöjning. Restaurangarbetarna finns betydligt längre ner på listan.

Publicerad 17 september 2003

Tjänstemän på banker och försäkringsbolag är vinnare i lönekampen. Barnskötare, vaktmästare och skolmåltidspersonal är förlorare. Arbetare på hotell och restauranger har också låga löner, men har fått bättre lönehöjningar än de som jobbar i kommunerna.

Det här framgår av en färsk löneundersökning från LO.
Arbetsmarknaden har delats in i 22 sektorer. Undersökningen gäller lönen år 2001 och löneutvecklingen från 1994 till 2001.
De grupper som från början hade högst lön har också fått de största höjningarna, både i procent och i kronor.
Vinnare i lönekampen är högutbildade tjänstemän, verkställande direktörer och chefer. De flesta av dem är män.
Förlorare i lönekampen är arbetare inom LO. Absolut sist kommer LO:s kvinnor, framför allt de som arbetar deltid.
Utredningen ska användas i lönerörelsen som dras igång senare i höst.

Månadslöner 2001:
Högst Tjänstemän på bank och försäkringsbolag: 30 900 kronor
Medellön 20 800 kronor
Hotell- och restaurang, tjänstemän:   20 600 kronor
Hotell- och restaurang, arbetare: 14900 kronor
Lägst lön Arbetare i kommunala skolor   14 700 kronor

Löneutveckling 1994-2001 (procent)
Störst höjning Tjänstemän i banker och försäkringsbolag:   +62,9
Medelhöjning   +34
Hotell och restaurang, tjänstemän:   +30,2
Hotell- och restaurang, arbetare:   +30,1
Minst höjning Anställd i kommunal barnomsorg:    +24,1

Källa: Vinnare och förlorare i lönekampen, LO 2003

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.