Arbetspasset mobbning
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Snabbmatsarbetare och städare extra utsatta

Arbetsplatsmobbning är ett vanligt problem i branschen, men svårt att driva som en facklig fråga. Det säger HRF-ombudsmannen Mikael Berge som företrätt flera medlemmar som drabbats.

Publicerad 12 juni 2012
inlinebild
Mikael Berge är ombudsman på Hotell- och restaurangfacket. Foto: Jann Lipka

Snabbmatsrestauranger och hotellstäd är två typer av arbetsplatser som Mikael Berge pekar ut som särskilda problemområden. Gemensamt har de en ­hierarkisk ordning och ofta svag arbetsledning.
– Det är när det blir en över- och underordning som det lätt blir problem. När olika färger på skjortan avgör hur mycket ditt arbete är värt eller vilka arbetsuppgifter du ska göra. På snabbmatskedjorna är det dessutom ofta väldigt unga personer som blir arbetsledare och får ansvar utan vägledning.

Mikael Berge har själv företrätt medlemmar som utsatts för arbetsplatsmobbning. Det kan handla om försämrade arbetsuppgifter, att man får dåliga arbetstider eller en ledighet nekad utan anledning, men också att man blir utfryst eller kallad för fula saker. Mikael Berge säger att dessa ärenden ofta är svåra att hantera som fackliga frågor.
– Det handlar ju om hur människor är mot varandra när vi inte är med eller hur folk ­känner inför att gå till jobbet. Det är väldigt svårt att sätta fingret på var problemet ligger.

När facket kallas in har det ofta gått ganska långt. ­Förhandlingarna handlar inte sällan om omplaceringar eller avsked.
Mikael Berges råd är att försöka arbeta förebyggande med att skapa en vi-känsla på arbetsplatsen. Att bilda en fackklubb kan vara ett sätt. Men tyvärr är inte heller det garanti för att mobbning inte ska förekomma.
– Det har hänt att det har varit våra förtroendevalda som har varit problemet. Då blir det en väldigt svår situation.

Det största ansvaret för det förebyggande arbetet mot mobbning ligger på arbets­givaren, menar Mikael Berge.
Ett sätt är att ta fram policys kring ­beteende och se till att dessa är ordentligt förankrade hos alla anställda. Det är viktigt att det inte blir skrivbords­produkter.
– Vi får ofta personalpolicys slängda i ansiktet när vi kommer ut till arbetsplatser med den här typen av problem. De kan se bra ut på ytan, men betyder inget om de inte är en levande del i det dagliga arbetet.

Nio sätt att stoppa mobbning

Om du är chef

  • Ta problemet på allvar. Du är skyldig enligt lag att följa upp och kontrollera den psyko­sociala arbetsmiljön.
  • Ta fram tydliga ­policys för beteende på arbetsplatsen och klargör att mobbning inte är accepterat.
  • –Ta tag i konflikter. Låt inte personalen »sköta sig själva«.

Om du är kollega

  • Säg ifrån, var ingen ­passiv åskådare.
  • Visa stöd för den som mobbas. Fråga hur ­kollegan mår. 
  • Uppmärksamma en chef på problemet. Om chefen är en av mobbarna, vänd dig till förtroendevald eller skyddsombud om det finns. Ett annat ­alternativ är att vända dig till chefens chef.

Om du är drabbad

  • Gå inte och lid i tysthet, alla har rätt att må bra på jobbet. Säg ifrån direkt. Försök sätta gränser.
  • Sök hjälp. Vänd dig i första hand till en chef. Om han eller hon är en av mobbarna, vänd dig till facket eller chefens chef. Skriv ett brev om det är lättare.
  • Prata med kollegor du litar på. Det gör det lättare att stå upp för dig själv nästa gång.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här