På jobbet mobbning
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Forskaren: ”Stress får oss att bli mer aggressiva”

Risken för arbetsplatsmobbning är högre på stressiga arbetsplatser. Men problemet går att få bukt med, säger Ulrich Stoetzer, psykolog och forskare vid Karolinska institutet.

Publicerad 12 juni 2012
inlinebild
Ulrich Stoetzer, psykolog och forskare vid Karolinska institutet. Foto: Privat

Arbetsmiljö och arbetsförhållanden påverkar relationerna på arbetsplatsen. Det har forskaren Ulrich Stoetzer kommit fram till. Hans studier visar att det inte bara är de anställdas personlighetstyper som avgör om det blir problem på arbetsplatsen, utan även arbetsmiljön.
– Risken för utfrysning och konflikter ökar om det är hög arbetsbelastning på arbetsplatsen generellt sett. Alltså det vi brukar kalla stress. En orsak kan vara att vi inte hinner vårda våra relationer på en högstressig arbetsplats eller att stress helt enkelt får oss att bli mer aggressiva.

För den som utsätts är det viktigt att inte ignorera problemet, eftersom risken för depression och psykisk ohälsa ökar kraftigt för den som mobbas, säger Ulrich Stoetzer.
– Acceptera aldrig att ha det så. Jag har sett att risken för depression ökar med 60 procent över en tid på tre år jämfört med dem som inte är utfrysta.
Hans råd är att vända sig till företagshälsovården, om det finns en sådan. För kollegor till den mobbade är rådet att försöka vara ett stöd och, om man är stark nog, säga ifrån.
– Detta kan vara mycket svårt och man kan inte räkna med att alla ska vara starka nog att klara detta. Därför är det viktigt att det finns policys, överenskommelser att stötta sig på och klara riktlinjer.

Ulrich Stoetzer är övertygad om att problemet med arbetsplatsmobbning går att få bukt med, även om det kan vara svårt.
–Absolut, men det krävs uppmärksamhet, tydliga riktlinjer och policys om hur vi ska vara mot varandra. Ibland blir jag förvånad över att man beter sig på arbetsplatser och har en jargong som är helt främmande för människor i vanliga fall. Man kallar varandra saker som vi redan lärt oss på dagis att man inte gör.

Mobbning är förbjudet i lag

Mobbning är förbjudet i arbetsmiljölagen, bland annat i föreskriften »Kränkande sär­behandling i arbetslivet«, AFS 1993:17.
Enligt en undersökning från SCB och Arbetsmiljöverket mobbas nästan var tionde anställd, eller 380 000 personer, på jobbet.  Kvinnor drabbas oftare än män.  
I vissa länder, som Frankrike och Australien, är arbetsplatsmobbning åtalbart. År 2007 dömdes arbetsgivaren samt tre anställda på ett kafé i Melbourne att betala 2,3 miljoner kronor i böter efter att en annan anställd tagit sitt liv efter att ha mobbats på jobbet.
Arbetsmiljöverket genomför just nu ett EU-projekt där man särskilt inspekterar den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser.
LO har tagit fram en handbok för förtroendevalda i hur man ska hantera mobbning på arbetsplatser. Den finns att hämta på www.lo.se.
Källor: Arbetsmiljöverket, Prevent, Suntliv och professor Ulrich Stoetzer.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.