Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

LO vill att fackavgift ska kunna dras av

Återinför avdragsrätt för fackföreningsavgiften. Det är ett av flera krav som LO ställer i ett nytt påverkansdokument.

Publicerad 27 april 2015

Minska arbetslösheten, förbättra arbetslöshetsförsäkringen, skapa en mänsklig sjukförsäkring och tryggare jobb. Detta är de fyra områden som LO lyfter fram i sitt nya påverkansdokument ”Dags att investera”, som alla medlemsförbund står bakom.  

Regeringen har startat bra, men behöver satsa mer på investeringar för att minska arbetslösheten, anser LO.
– Det vi är mest oroliga för i regeringspolitiken är att man inte gör tillräckligt för att få upp sysselsättningen och ner arbetslösheten, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Kraven handlar också om att de jobb som finns ska bli tryggare. Genom att fackföreningsavgifter görs avdragsgilla blir villkoren för arbetsgivare och arbetstagare likvärdiga, menar LO.
– Arbetsgivare kan i dag göra avdrag för sina avgifter till arbetsgivarorganisationer, medan medlemmarna inte kan göra det till sina, påpekar Tobias Baudin, Lo:s förste vice ordförande.

LO vill också att det ska forskas mer om arbetsmiljö och att fler arbetsmiljöinspektörer ska anställas. Andra krav som lyfts fram är bland annat att ”stupstocken”, det vill säga den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen ska tas bort, att möjligheterna att stapla visstidsanställningar på varandra ska begränsas och att taket i a-kassan ska höjas. Ersättningen från a-kassan bör höjas årligen, för att inte förlora i värde, anser LO.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.