Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

JämO: Jämställdhet är inte fackets starkaste gren

På internationella kvinnodagen presenterade LO sin nya rapport, Klass och kön 2006. Budskapet är tydligt: fackförbunden är för dåliga på att arbeta för jämställdhet.

Publicerad 8 mars 2006

LO-förbundens kvinnor har i genomsnitt lägre lön än sina manliga kollegor. Dessutom har de oftare osäkra anställningar och får inte jobba så mycket som de vill. Till exempel arbetar nästan hälften av LO-kvinnorna deltid jämfört med LO-männen, där bara var tionde jobbar deltid.

Även i hotell- och restaurangbranschen, som domineras av kvinnor, syns skillnaderna tydligt.
– Det är långt ifrån jämställt. 70 procent av våra medlemmar är kvinnor och hälften av dem jobbar deltid. Jämför det med att 80 procent av männen jobbar heltid, säger Ella Niia, förbundsordförande för HRF.

Det innebär att över 20 000 av HRF:s kvinnliga medlemmar arbetar deltid. Dessutom har hotell- och restaurangbranschen fortfarande störst andel tidsbegränsade anställningar och medlemmar som är anställda ”extra vid behov”. Enligt Ella Niia är nästan var tredje HRF-medlem tidsbegränsat anställd.
– Man kan ju föreställa sig vad det betyder för barnomsorg och boende och annat. Det innebär en stor psykisk stress, säger Ella Niia.

Jämställdhetsombudsman Claes Borgström var också med vid presentationen. Han tror att facket har en viktig roll i arbetet för ett mer jämställt samhälle.
– Kraften för att faktiskt förändra något ligger både hos de fackliga organisationerna och hos arbetsgivarsidan. Men jämställdhetsarbete är inte fackets starkaste gren, säger han.

I rapporten fastslår LO också att kvinnor fortfarande tar största ansvaret för hem och familj. Till exempel tar kvinnor ut drygt 80 procent av föräldraledigheten, medan männen svarar för knappt 20 procent. LO-papporna är dessutom sämre än andra pappor på att ta ut föräldraledighet.
– Kanske är en traditionell syn på vad män och kvinnor ska syssla med mer ingjuten hos LO:s medlemmar. I så fall har förbunden mycket arbete framför sig, säger Claes Borgström.

Skriften Klass och kön 2006 ska fungera som en handbok i facklig feminism för förtroendevalda och ombudsmän inom LO.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här