Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Färre kvinnor arbetslösa

Färre kvinnor är öppet arbetslösa eller sysselsatta med aktivitetsstöd, visar statistik från Arbetsförmedlingen. Även bland medlemmarna i Hotell- och restauranganställdas a-kassa märks den utvecklingen.

Publicerad 11 februari 2015

Förra året växte Hotell- och restauranganställdas a-kassa med 7 616 nya medlemmar, en ökning med 15 procent. Antalet arbetslösa ökade dock inte på samma sätt under året.
I januari 2014 var 4 818 medlemmar öppet arbetslösa och ett år senare är siffran 4 880, visar Arbetsförmedlingens månadsstatistik.

Sett till alla branscher fortsätter arbetslösheten att minska något snabbare bland kvinnor än bland män. Det mönstret återfinns även i statistiken för HRAK, där de öppet arbetslösa kvinnorna blev 80 färre på ett år. De arbetslösa männen blev däremot 142 fler.
Av HRAK:s öppet arbetslösa har männens andel ökat med två procentenheter från januari 2014 till januari 2015, och i dag är 44 procent av de öppet arbetslösa kvinnor och 56 procent män.

Antalet deltagare i program med aktivitetsstöd blev något fler under årets första månad, från 3 802 till 3 898. Även jämfört med januari förra året syns en liten ökning. Andelen HRAK-män i programmen har också ökat även om kvinnorna är i majoritet. För ett år sedan var 57 procent av deltagarna från HRAK kvinnor och 43 procent män, i dag är fördelningen 53–47.

I den stadigt krympande gruppen av HRAK:s ”deltidsarbetslösa och tillfälligt timanställda” är dock kvinnor i fortsatt majoritet med 65 procent.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.