Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Det här vill vi att kongressen tar upp

HRF-medlemmarna Helen Murray, Martin Storm och Charlotte Podkanski hör till dem som skickat in motioner till förbundets kongress. De har fått upp både arbetsmiljö och monarkins avskaffande på dagordningen.

Publicerad 21 oktober 2014

Ombuden på Hotell- och restaurangfackets kongress har många frågor att ta ställning till. Sammanlagt ligger 86 motioner om förbundet och dess verksamhet under den kommande perioden. HRF-medlemmarna Helen Murray, Martin Storm och Charlotte Podkanski hör till dem som skickat in motioner.

 Helen Murray.

Helen Murray har skrivit ett tiotal motioner. Bland annat om att varje avdelning bör ha en arbetsmiljöansvarig ombudsman och att förbundet bör arbeta för att ändra reglerna för deltidsstämpling.
Du har skrivit många motioner, är allihop hjärtefrågor?
– Jag brinner mest för arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet är väldigt eftersatt, inte bara i vår bransch. Arbetsgivare värderar inte sina anställda tillräckligt. Andra saker är sådant som kommit upp när man är ute på uppsökeri. Då träffar man till exempel städerskor som har svårt att få ihop ekonomin eftersom de inte har tillräckligt med timmar.   
Vad tror du att du får för gehör för motionerna?
– Jag hoppas att jag får gehör. Men även om man inte får igenom det just nu så måste man jobba mot en förbättring i stort.

 Martin Storm
 Martin Storm.

Martin Storm, avdelning Stockholm-Gotland, har skrivit motioner om att vegetariskt bör vara huvudalternativ på HRF:s sammankomster och om att kungahuset bör avskaffas.
Varför en motion om vegetarisk mat?
– Jag har jag tänkt på det länge. Jag tycker att det är viktigt att man försöker utveckla sig. Det är inte så konstigt att den som vill ha kött får be om det i stället för att den som inte vill ha det får be om annan mat. Jag är inte själv vegetarian, men jag har erfarenhet från att jobba i kök. Den vegetariska maten brukar vara något som bara slängs ihop.
Din motion om monarkins avskaffande har fått bifall av förbundsstyrelsen. Vad tänker du om det?
– Det visste jag inte. Det förvånar mig. Men det är ju kongressen som bestämmer. Förra kongressen skrev vi en del motioner, bland annat om sextimmars arbetsdag och hjälp till papperslösa, som vi fick igenom trots att förbundsstyrelsen hade avslagit dem.

 Charlotte Podkanski.

Charlotte Podkanski, avdelning Stockholm-Gotland, har skrivit flera motioner, bland annat om att en post som "diskrimineringsombud" bör införas i varje klubbstyrelse, och att introduktionen för nya medlemmar behöver bli bättre.  
Vad fick dig att skriva?
– Jag såg dem som skickats in till förra kongressen och de speglade inte riktigt det som jag tänkte på. Jag är själv ganska ny som förtroendevald, och kände att det skulle kunna göras mer för att hjälpa nya komma in. Det hade hjälpt mig. Sedan är jag emot all form av ojämlikhet. Det är viktigt att alla får lika rättigheter, att man motverkar diskriminering, rasifiering och sexism. Alla måste få göra sig hörda, även om man inte ser ut som mallen.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Nyheter MEDLEMSMÖTE

HRF möter medlemmar på Scandic

Scandic är en stor arbetsgivare med många HRF-medlemmar. Den här veckan är de i fokus för ordförande Malin Ackholt.

Publicerad 24 september 2020 2 kommentarer
HRF möter medlemmar på Scandic
HRF:s ordförande Malin Ackholt möter medlemmar på Scandic digitalt. Foto: Peter Jönsson

Under veckan arrangerar Hotell- och restaurangfacket flera digitala möten för medlemmar på hotellkedjan Scandic. Tanken är att medlemmarna ska få diskutera bland annat framtiden för branschen och den kommande avtalsrörelsen med förbundets ordförande.

– Vi måste hitta sätt att ha samtal och diskussioner med medlemmar trots att det pågår en pandemi. Det kommer inte att ersätta möten IRL. Det här är ett komplement, som säkert kommer att fortleva även efter corona, säger Malin Ackholt.

Intresset för de digitala medlemsmötena har varit stort. Hittills har mer än 70 medlemmar deltagit.

– Många upplever det intressant att höra hur kollegor på andra arbetsplatser har det. Sedan kan det komma upp en del individärenden som vi inte kan lösa där, men där vi kan lotsa vidare, säger Malin Ackholt.

Nu tittar HRF på möjligheterna att hålla liknande möten på andra arbetsplatser.

– Sedan har vi fått önskemål om att köra på engelska på Scandic, så det förbereder vi för, säger Malin Ackholt.

Nyheter forskning

Skolan ska ta kampen mot sextrakasserier

Hur kan hotell- och restaurangutbildningarna hjälpa elever att hantera och förebygga sexuella trakasserier senare i arbetslivet? Det ska forskare vid Linnéuniversitet ta reda på med hjälp av pengar från branschens forskningsfond BFUF.

Publicerad 22 september 2020 Kommentera
Skolan ska ta kampen mot sextrakasserier
Många av branschens yrken är extra utsatta för sexuella trakasserier. Nu ska forskarna försöka ta reda på hur skolan kan hjälpa framtida medarbetare att förebygga och hantera problemet. Foto: Colourbox
Maria Hedlin. Foto: Linnéuniversitetet

Statistik visar att hotell- och restauranganställda tillhör de grupper som är mest utsatta för sexuella trakasserier i yrkeslivet. År 2015 vittnade nästan 16 procent av de branschanställda i Arbetsmiljöverkets undersökning om att de sextrakassererats av andra än chefer och kollegor någon gång det senaste året. Motsvarande siffra inom handeln var 6 procent.

Nu ska forskare vid Linnéuniversitetet hitta sätt för hotell- och restaurangutbildningarna att hjälpa framtida branschanställda att förebygga och hantera problemet.
– Sexuella trakasserier i hotell- och restaurangbranschen är ett problem som varit känt sedan länge, och både bransch och fack har försökt komma till rätta med det. Vår tanke är att utbildningarna ska kunna hjälpa de framtida medarbetarna att förebygga problemet, säger Maria Hedlin, professor i pedagogik och projektledare för studien.

Tillsammans med kollegan Eva Klope, lektor i pedagogik, ska hon nu intervjua elever som går tredje året på något av gymnasiets hotell- och restaurangprogram.
– Vi tror att det är en stor del av dem som redan fått en del erfarenhet från branschen, kanske genom sommarjobb eller extrajobb, säger Maria Hedlin.

Fakta: Forskningsprojekten

BFUF beviljar varje år medel till forskning som syftar att stärka branschen och dess anställda. Fonden är grundad och finansieras gemensamt av HRF och Visita. Vid den senaste utlysningen beviljades fem projekt sammanlagt 6,7 miljoner kronor. Dessa var:

  • Kompetent, kunnig och stolt: Lärande som varumärkeslöfte i besöksnäringen. Luleå tekniska universitet.
  • Social hållbarhet för framtida medarbetare inom hotell- och restaurang. Linnéuniversitetet.
  • The new ’normal’ and the changing value of tourism education. Högskolan Dalarna.
  • Boosting the sustainable food choice to reduce climate footprint at winter tourism destinations. Högskolan Dalarna.
  • Supporting adoption of climate-smart solutions with lab-based experimental social science. Mittuniversitetet Östersund.

Hon berättar att idén till projektet kommer från utbildningen för yrkeslärare, där hon och Eva Klope undervisar.
– Vi har fått höra att många av yrkeslärarna tycker att sexuella trakasserier är ett knepigt ämne att ta upp med eleverna.

Projektet ska pågå hela nästa år och beräknas vara klart våren 2022. Det är ett av fem forskningsprojekt som nyligen fått medel av BFUF, besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond.

Ur temat Coronakrisen
Nyheter arbetsmiljö

HRF ska granska arbetsmiljö digitalt

Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud börjar nu med digitala arbetsmiljöbesök. Målet är att få till ett fungerande arbetsmiljöarbete även i coronatider.

Publicerad 22 september 2020 Kommentera
HRF ska granska arbetsmiljö digitalt
Videosamtal ska hjälpa Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud att fortsätta sitt arbete även under coronapandemin. Foto: Kent Eng, Colourbox
Kent Johansson. Foto: Jann Lipka/HRF

Coronapandemin har gjort det svårt för Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud att utföra sitt uppdrag. För att inte arbetsmiljön ska bli lidande börjar förbundet nu med digitala RSO-besök, i form av videosamtal med arbetsgivarna.

Kent Johansson, ombudsman på HRF som har tagit fram modellen, ser flera fördelar.
– En fördel är att vi rent praktiskt kan få fler besök genomförda. Vi plockar bort massvis med restid, säger han.

En annan fördel är att besöken blir noggrant utförda, säger Kent Johansson.
– Det finns självklart fysiska arbetsmiljöproblem som man riskerar att missa när man inte kan göra en okulär besiktning, men det finns många saker som man inte behöver gå runt för att upptäcka. Till exempel i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är oftast större problem än de rent fysiska, säger Kent Johansson.

Ingår i temat: Coronakrisen 86 artiklar

Alla artiklar i temat (83 till)
Fråga om jobbet.
99
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här