Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Det här vill vi att kongressen tar upp

HRF-medlemmarna Helen Murray, Martin Storm och Charlotte Podkanski hör till dem som skickat in motioner till förbundets kongress. De har fått upp både arbetsmiljö och monarkins avskaffande på dagordningen.

Publicerad 21 oktober 2014

Ombuden på Hotell- och restaurangfackets kongress har många frågor att ta ställning till. Sammanlagt ligger 86 motioner om förbundet och dess verksamhet under den kommande perioden. HRF-medlemmarna Helen Murray, Martin Storm och Charlotte Podkanski hör till dem som skickat in motioner.

 Helen Murray.

Helen Murray har skrivit ett tiotal motioner. Bland annat om att varje avdelning bör ha en arbetsmiljöansvarig ombudsman och att förbundet bör arbeta för att ändra reglerna för deltidsstämpling.
Du har skrivit många motioner, är allihop hjärtefrågor?
– Jag brinner mest för arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet är väldigt eftersatt, inte bara i vår bransch. Arbetsgivare värderar inte sina anställda tillräckligt. Andra saker är sådant som kommit upp när man är ute på uppsökeri. Då träffar man till exempel städerskor som har svårt att få ihop ekonomin eftersom de inte har tillräckligt med timmar.   
Vad tror du att du får för gehör för motionerna?
– Jag hoppas att jag får gehör. Men även om man inte får igenom det just nu så måste man jobba mot en förbättring i stort.

 Martin Storm
 Martin Storm.

Martin Storm, avdelning Stockholm-Gotland, har skrivit motioner om att vegetariskt bör vara huvudalternativ på HRF:s sammankomster och om att kungahuset bör avskaffas.
Varför en motion om vegetarisk mat?
– Jag har jag tänkt på det länge. Jag tycker att det är viktigt att man försöker utveckla sig. Det är inte så konstigt att den som vill ha kött får be om det i stället för att den som inte vill ha det får be om annan mat. Jag är inte själv vegetarian, men jag har erfarenhet från att jobba i kök. Den vegetariska maten brukar vara något som bara slängs ihop.
Din motion om monarkins avskaffande har fått bifall av förbundsstyrelsen. Vad tänker du om det?
– Det visste jag inte. Det förvånar mig. Men det är ju kongressen som bestämmer. Förra kongressen skrev vi en del motioner, bland annat om sextimmars arbetsdag och hjälp till papperslösa, som vi fick igenom trots att förbundsstyrelsen hade avslagit dem.

 Charlotte Podkanski.

Charlotte Podkanski, avdelning Stockholm-Gotland, har skrivit flera motioner, bland annat om att en post som "diskrimineringsombud" bör införas i varje klubbstyrelse, och att introduktionen för nya medlemmar behöver bli bättre.  
Vad fick dig att skriva?
– Jag såg dem som skickats in till förra kongressen och de speglade inte riktigt det som jag tänkte på. Jag är själv ganska ny som förtroendevald, och kände att det skulle kunna göras mer för att hjälpa nya komma in. Det hade hjälpt mig. Sedan är jag emot all form av ojämlikhet. Det är viktigt att alla får lika rättigheter, att man motverkar diskriminering, rasifiering och sexism. Alla måste få göra sig hörda, även om man inte ser ut som mallen.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.