Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

De fixar policy mot sextrakasserier

I vår får många arbetsplatser en policy för hur sexuella trakasserier ska bekämpas. Kampanjen från HRF:s avdelning Stockholm-Gotland har redan gett resultat.

Publicerad 24 mars 2014
De fixar policy mot sextrakasserier
Förtroendevalda Elin Eriksson fick igenom en policy direkt. Jenny Bengtsson är avdelningsordförande för Stockholm-Gotland. Foto: Ann Patmalnieks

I början av mars begärde 98 förtroendevalda förhandlingar med sina arbets­givare. Alla tog upp samma fråga: en policy mot sexuella trakasserier. Målet är att fler arbetsplatser ska ha regler och handlingsplaner för vad som gäller vid sextrakasserier. Bakom initiativet står Hotell- och restaurangfackets avdelning Stockholm-Gotland. Satsningen är en del av förbundets arbete för att minska sexismen i branschen.

På de arbetsplatser där policyer saknas har de förtroendevalda begärt att en policy, inklusive handlingsplan, ska tas fram. Finns det redan något nedskrivet ska innehållet diskuteras så att det finns en samsyn mellan fack och arbetsgivare i frågorna.
– Det är viktigt att gå steget längre än att bara säga att man är emot sexuella trakasserier, det måste framgå vad som ska göras om något inträffar, säger Jenny Bengtsson, ordförande i avdelning Stockholm-Gotland.

Flera förtroendevalda har fått snabb respons från arbetsgivarna. En av dem är Elin Eriksson, skiftledare och förtroendevald på Dramaten­restaurangerna.
– Jag gick till arbetsgivaren med ett förslag på tid och plats. Arbetsgivaren nappade direkt, berättar Elin Eriksson.
Hon, restaurangchefen och platschefen träffade representanter från Haga forum, som också ingår i Profilrestauranger.
– Jag sa att »nu plockar vi fram en policy«. »Absolut, vi vill också ha nolltolerans mot sexuella trakasserier«, sa cheferna.
Elin Eriksson hade skrivit ett förslag, som de diskuterade och som cheferna skrev under.

I policyn står det att en gäst som utsätter en anställd för sexuella trakasserier ombeds att lämna restaurangen. Gästen är heller inte välkommen tillbaka. En anställd som trakasserar en annan anställd riskerar uppsägning. Den som utsätts ska gå till sin närmaste chef och berätta. Som sexuella trakasserier räknas gester, handgripligheter och jargong.

Tezz Jonsson, förtroendevald på Ibis Styles Arlanda, visste att hennes arbetsplats saknade policy. Därför blev hon klart förvånad när arbetsgivaren, fyra dagar efter att hon bett om ett möte, la fram ett förslag.
– De sa att de tyckte att det var en självklarhet att det ska finnas en policy. I det stora hela var den bra, men det fanns sådant som behövde tydliggöras.
Bland annat saknades en tydlig handlingsplan för vad som skulle göras om något inträffade.
Tezz Jonsson har redan tidigare känt att hon har haft ett stöd av sin chef när det gäller att inte tolerera sexuella trakasserier.
– Men det ska finnas i skrift så att alla vet vad som gäller och det finns en självklar trygghet. Hur ska annars nya, unga i branschen veta att stödet finns?
Nu återstår det att se hur de nyskrivna policyerna följs. Elin Eriksson tror att det kan finnas förklaringar till att det gick så smidigt att få med arbetsgivaren.
– Det kostar ju ingenting att skriva en policy. Vi får se hur väl de följs, om till exempel en gäst trakasserar en anställd.

Så går det till

  • Från HRF:s avdelning Stockholm-Gotland har 98 förtroendevalda på 50 olika arbetsplatser begärt lokala förhandlingar med sin arbetsgivare.
  • Ämnet för förhandlingarna är att arbetsplatsen ska ha en policy mot sexuella trakasserier.
  • En lokal förhandling kan även handla om andra frågor, som exempelvis personalmaten.
  • –Förtroendevalda måste ha förhandlingsrätt för att förhandla lokalt.
    På förbundets hemsida www.hrf.net finns en enkel mall för hur en framställan ska ­formuleras.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Nyheter LÖN

LO: Minimilöner kan bli början till slutet för svenska fack

EU har tagit ett steg närmare lagstadgade minimilöner. ”Man blir närmast förtvivlad” säger Therese Guovelin, LO:s förste vice ordförande.

Publicerad 23 april 2021 Kommentera
LO: Minimilöner kan bli början till slutet för svenska fack
– Ett redan dåligt förslag är utformat uselt för vår del, säger Therese Guovelin. Foto: Mostphotos, Fredrik Hjerling/LO

Svenska fackförbund, arbetsgivarorganisationer och politiker är överens om en sak: Minimilöner i lag är inget för svensk arbetsmarknad. Snart kan det trots enigheten vara ett faktum.

Länge hoppades LO att EU-kommissionens förslag till direktiv om minimilöner skulle gå att stoppa, eller att Sverige skulle undantas från direktivet. När EU-kommissionen i veckan presenterade sitt förslag stod det dock klart att Sveriges invändningar vägt lätt.

– Ett redan dåligt förslag är utformat uselt för vår del. Man har formuleringar som innebär att staten måste lägga sig i lönebildningen. Samtidigt har man inte med ett ord om att vår fungerande modell ska undantas, trots att man hela tiden hyllat den och slagit fast att där lönebildningen regleras i kollektivavtal är lägstalönerna högre än där man har andra modeller, säger Therese Guovelin.

Kommissionen har bland annat skärpt en formulering som äventyrar fackförbundens ställning i Sverige, menar LO.

– Det förtydligas att alla arbetstagare måste ha rätt till en minimilön. Det innebär, för vår del, att staten måste lägga sig i lönebildningen och att vi inte längre enbart kan reglera lön i kollektivavtal. Det underminerar den svenska modellen, säger Therese Guovelin.

En annan sak som hon reagerar starkt på är att kommissionen föreslår att staten ska få inflytande över parternas arbete med att teckna kollektivavtal.

– Staten ska kräva en åtgärdsplan om kollektivavtalstäckningen understiger 90 procent. Vi ser det som ett hot mot fackföreningarnas autonoma ställning i Sverige.

Det är fortfarande en bit kvar innan ett direktiv kan bli verklighet. Tidigast i september väntas Europaparlamentet rösta om förslaget. Blir det ett ja där kommer frågan att förhandlas mellan rådet, EU-kommissionen och EU-parlamentet under ordförandelandets ledning.

– Sista ordet är definitivt inte sagt. Nu måste vi försöka påverka på alla nivåer. Om inte det hjälper finns det fortfarande en sista utväg, och det är att ett medlemsland stämmer EU för fördragsbrott. Artikel 153.5 säger nämligen att EU inte har kompetens att reglera löner, säger Therese Guovelin.

Nyheter rapport

Pandemin fick fler att gå med i facket

Under 2020 steg organisationsgraden i Sverige för första gången på länge. Det visar en ny rapport från Arena Idé. För HRF:s del har pandemin inneburit både medlemsökning och medlemstapp.

Publicerad 23 april 2021 Kommentera
Pandemin fick fler att gå med i facket
Musikerna är det LO-förbund som ökade procentuellt mest under 2020. Foto: Volodymyr Melnyk/Mostphotos
Anders Kjellberg. Foto: Kennet Ruona/Lunds universitet

Förra året var ett händelserikt år på svensk arbetsmarknad. Det konstaterar Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet, i sin nya rapport ”Den svenska modellen 2020: pandemi och nytt huvudavtal”. Pandemin medförde bland annat en våg av uppsägningar och permitteringar, liksom lättnader i a-kassan.

En annan följd var att många fackförbund såg en ökning av antalet medlemmar. Under 2020 ökade antalet yrkesverksamma fackmedlemmar med 75 000 personer.
– Organisationsgraden i landet ökade för första gången sedan 90-talet. Både när det gäller arbetare och tjänstemän, säger Anders Kjellberg.

En del av förklaringen är att fler utrikesfödda gått med i facket. I den gruppen ökade organisationsgraden för andra året i rad under 2020.

Störst var ökningen under mars och april, för att sedan plana ut på många håll. Musikerna är det LO-förbund som ökade procentuellt mest förra året, följt av Handels och Kommunal.

Hotell- och restaurangfacket tillhör de förbund som ökade mest under mars och april. Under första halvåret 2020 steg förbundets medlemstal med 1 700 personer. En ökning som helt raderades ut senare under året. En förklaring till HRF:s medlemstapp är att många som initialt sökte sig till facket, senare förlorade jobbet, skriver Anders Kjellberg i rapporten.

A-kassorna såg en ännu större tillströmning. Hotell- och restauranganställdas a-kassa, HRAK, hade den största relativa tillväxten bland LO-kassorna. Under 2020 ökade HRAK med 19 900 personer, eller 27 procent.

Nyheter corona

Restriktioner förlängs

Det blir inte längre öppettider på restauranger den 3 maj. I dag meddelade Folkhälsomyndigheten att man vill förlänga restriktionerna till 17 maj.

Publicerad 22 april 2021 Kommentera
Restriktioner förlängs
Restriktionerna förlängs med två veckor. Först den 17 maj ska restauranger kunna hålla öppet senare än 20.30. Foto: Istockphoto

Regeringen gav vid en pressträff på torsdagen beskedet att restriktionerna för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster ligger kvar ytterligare två veckor. Anledningen är den höga smittspridningen och det ansträngda läget för sjukvården.

Samtidigt sade Folkhälsomyndigheten att man föreslår en motsvarande förlängning av restriktionerna för serveringsställen.

För restaurangbranschens del innebär detta att det även fortsättningsvis är stängning klockan 20.30 som gäller. Dessutom kommer det fram till 17 maj tillåtas max fyra personer per sällskap på restauranger, om de inte ligger i till exempel gallerior – då är det en person per sällskap som gäller.

– Man ska ha respekt för smittspridningen. Men man skulle kunna vara generösare med öppettiderna för restauranger, med de kraftiga regleringar som redan finns. Vi anser att det finns förutsättningar att hålla öppet till 23, utan att det påverkar smittspridningen. Då skulle restaurangerna hinna med två sittningar, säger Malin Ackholt, Hotell- och restaurangfackets ordförande.

Fråga om jobbet.
102
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här