Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

De fixar policy mot sextrakasserier

I vår får många arbetsplatser en policy för hur sexuella trakasserier ska bekämpas. Kampanjen från HRF:s avdelning Stockholm-Gotland har redan gett resultat.

Publicerad 24 mars 2014
De fixar policy mot sextrakasserier
Förtroendevalda Elin Eriksson fick igenom en policy direkt. Jenny Bengtsson är avdelningsordförande för Stockholm-Gotland. Foto: Ann Patmalnieks

I början av mars begärde 98 förtroendevalda förhandlingar med sina arbets­givare. Alla tog upp samma fråga: en policy mot sexuella trakasserier. Målet är att fler arbetsplatser ska ha regler och handlingsplaner för vad som gäller vid sextrakasserier. Bakom initiativet står Hotell- och restaurangfackets avdelning Stockholm-Gotland. Satsningen är en del av förbundets arbete för att minska sexismen i branschen.

På de arbetsplatser där policyer saknas har de förtroendevalda begärt att en policy, inklusive handlingsplan, ska tas fram. Finns det redan något nedskrivet ska innehållet diskuteras så att det finns en samsyn mellan fack och arbetsgivare i frågorna.
– Det är viktigt att gå steget längre än att bara säga att man är emot sexuella trakasserier, det måste framgå vad som ska göras om något inträffar, säger Jenny Bengtsson, ordförande i avdelning Stockholm-Gotland.

Flera förtroendevalda har fått snabb respons från arbetsgivarna. En av dem är Elin Eriksson, skiftledare och förtroendevald på Dramaten­restaurangerna.
– Jag gick till arbetsgivaren med ett förslag på tid och plats. Arbetsgivaren nappade direkt, berättar Elin Eriksson.
Hon, restaurangchefen och platschefen träffade representanter från Haga forum, som också ingår i Profilrestauranger.
– Jag sa att »nu plockar vi fram en policy«. »Absolut, vi vill också ha nolltolerans mot sexuella trakasserier«, sa cheferna.
Elin Eriksson hade skrivit ett förslag, som de diskuterade och som cheferna skrev under.

I policyn står det att en gäst som utsätter en anställd för sexuella trakasserier ombeds att lämna restaurangen. Gästen är heller inte välkommen tillbaka. En anställd som trakasserar en annan anställd riskerar uppsägning. Den som utsätts ska gå till sin närmaste chef och berätta. Som sexuella trakasserier räknas gester, handgripligheter och jargong.

Tezz Jonsson, förtroendevald på Ibis Styles Arlanda, visste att hennes arbetsplats saknade policy. Därför blev hon klart förvånad när arbetsgivaren, fyra dagar efter att hon bett om ett möte, la fram ett förslag.
– De sa att de tyckte att det var en självklarhet att det ska finnas en policy. I det stora hela var den bra, men det fanns sådant som behövde tydliggöras.
Bland annat saknades en tydlig handlingsplan för vad som skulle göras om något inträffade.
Tezz Jonsson har redan tidigare känt att hon har haft ett stöd av sin chef när det gäller att inte tolerera sexuella trakasserier.
– Men det ska finnas i skrift så att alla vet vad som gäller och det finns en självklar trygghet. Hur ska annars nya, unga i branschen veta att stödet finns?
Nu återstår det att se hur de nyskrivna policyerna följs. Elin Eriksson tror att det kan finnas förklaringar till att det gick så smidigt att få med arbetsgivaren.
– Det kostar ju ingenting att skriva en policy. Vi får se hur väl de följs, om till exempel en gäst trakasserar en anställd.

Så går det till

 • Från HRF:s avdelning Stockholm-Gotland har 98 förtroendevalda på 50 olika arbetsplatser begärt lokala förhandlingar med sin arbetsgivare.
 • Ämnet för förhandlingarna är att arbetsplatsen ska ha en policy mot sexuella trakasserier.
 • En lokal förhandling kan även handla om andra frågor, som exempelvis personalmaten.
 • –Förtroendevalda måste ha förhandlingsrätt för att förhandla lokalt.
  På förbundets hemsida www.hrf.net finns en enkel mall för hur en framställan ska ­formuleras.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Arbetslivsakuten

Klämd mellan kollegor i skilsmässa!

De är tre som jobbar i köket, Nathalie och ett lite äldre par. Eller före detta par, de håller på att separera. Kollegorna beter sig hyfsat mot Nathalie, men mot varandra är det kylig tystnad eller arga gliringar som gäller. Plus alla långa rökpauser som de tar, en och en. Nathalie vågar knappt öppna munnen av rädsla för att göra saken värre. Vad ska hon göra?

Publicerad 27 januari 2021 Kommentera
Klämd mellan kollegor i skilsmässa!
Illustration: Mattias Käll

Ta makten över situationen, Nathalie!

Nicolas Jacquemot. Foto: Privat

Nicolas Jacquemot, doktor i management och aktuell med boken »Vässa din sociala kompetens«:

– På jobbet möts vanligen två olika sfärer – den yrkesmässiga och den personliga. Vi har en professionell roll som behövs för att utföra jobbet, samtidigt som vi brukar vara personliga kollegor emellan. Men personlig är inte detsamma som privat. Vad som har hänt här är att en tredje sfär – den privata – har invaderat ­jobbet, vilket skapar obehag. Nathalie har hamnat mitt i ett relationsdrama.
– Så hur ska hon göra? Mitt råd är att hon aktivt tar makten över situationen. Till att börja med kan hon fundera över hur hon vill ha det. Är målet att alla tre ska kunna arbeta ihop med färre spänningar? Vill Nathalie få fram att hon inte tänker ta ställning för någondera parten?

– Oavsett vilket kan hon föreslå att de sätter sig ner en stund alla tre och säga något i stil med:
»Jag förstår att ni genomgår en ­jobbig situation just nu, men jag skulle önska att ni kunde hålla en trevlig ton sinsemellan. Som ni förstår känns det lite olustigt för mig att befinna mig mitt i alltsammans.
Jag uppskattar er båda och kommer inte att ta någons parti. Men här i köket skulle det vara bra om vi kunde ha en god atmosfär för arbetets bästa. Hur låter det, tycker ni?«

Om inte paret är de vuxna i rummet är det moget av Nathalie att vara det.

– Att i största mån använda »jag-budskap« är bra eftersom det inte uppfattas som påhopp. Med den här konstruktiva inställningen får hon i bästa fall paret att reflektera och acceptera hennes önskan om arbetsro och trivsel.
Det här är alltså det första steget, ­vilket också innebär att Nathalie övar upp förmågan att hantera svåra samtal.
Om inte paret är »de vuxna i rummet« är det moget av Nathalie att vara det.

– Men det finns så klart en gräns för hur mycket Nathalie bör anstränga sig – hon är ju inte deras terapeut.
Steg två – om inget förbättras efter samtalet – är att Nathalie involverar sin chef och förklarar situationen och hur parets separation inverkar på jobbet och trivseln.

– Nathalie kan också hoppa direkt till detta steg om hon absolut inte vill prata med paret först. Arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar vilket tydligt inkluderar den psyko­sociala biten.

Ur temat Coronakrisen
Nyheter VARSEL

Varsel och uppsägningar vanligast i branschen

Hotell- och restauranganställda är fortsatt den yrkesgrupp som drabbas värst av varsel och uppsägningar, visar Arbetsförmedlingens senaste statistik.

Publicerad 25 januari 2021 Kommentera
Varsel och uppsägningar vanligast i branschen
När gästerna uteblir ökar både varsel och uppsägningar. Foto: Mostphotos

Av de hotell- och restauranganställda som varslades om uppsägning i mars–juni hade 71 procent också blivit uppsagda ett halvår senare. Det är betydligt fler än snittet för alla branscher, som ligger på 58 procent.

Men alla som varslas eller sägs upp går inte ut i arbetslöshet. Därför har Arbetsförmedlingen också tagit reda på hur många av dem som varslats som var arbetslösa någon gång under de närmsta sex månaderna efter det lagda varslet.

OM STATISTIKEN

 • Totalt har 119 753 personer varslats om uppsägning sedan mars 2020.
 • Den största andelen av dem, 24,2 procent, finns inom hotell och restaurang.
 • Arbetsförmedlingens siffror för hur många varsel som lett till uppsägningar gäller perioden mars–juni 2020.

Även här ser det värst ut för hotell- och restauranganställda, 35 procent var arbetslösa vid något tillfälle. Snittet för alla branscher var 26 procent.

Arbetsförmedlingen påpekar även att hotell, restaurang, besöksnäring och handel har många tillfälligt anställda som inte syns i varselstatistiken.

Arbetslösheten ökar mest i storstadsregioner, framför allt Stockholms och Västra Götalands län. Men även Uppsala och Hallands län som har stor tjänstesektor är drabbade.

Nyheter konkurs

Så kan du göra om lönen uteblir

Det är tuffa tider för många företag just nu. Har din arbetsgivare svårt att betala ut din lön? Då gäller det att agera snabbt. Här är tips på vad du kan göra.

Publicerad 25 januari 2021 Kommentera
Så kan du göra om lönen uteblir
Om lönen uteblir är det dags att kolla upp vad som är på gång. Det kan vara en konkurs, och då gäller det att vara med. Foto: Colourbox

Var beredd. En konkurs kommer sällan från en dag till en annan. Det brukar finnas tecken på att företaget går dåligt. Slutar leveranserna komma? Är lönen ofta sen? Då finns det anledning att förbereda dig, och att agera.

2 Gör pappersarbetet. Samla så mycket dokumentation som möjligt. Leta fram lönespecifikationer och scheman. Kolla att du har uppdaterade uppgifter hos HRF och hos a-kassan. För du är väl med i båda?

Fakta: Rätt till hjälp vidare

 • Den som blivit av med jobbet på grund av konkurs kan ha rätt till hjälp att hitta nytt jobb via Trygghetsfonden TSL.
 • Det gäller om arbetsplatsen har kollektivavtal, om du har varit tillsvidareanställd på minst 16 timmar i veckan och om du har arbetat minst ett år sammanhängande på arbetsplatser med kollektivavtal.
 • Det är facket som ansöker som omställningsstöd. Hjälpen kan till exempel bestå i jobbcoachning, skriva cv och ansökningar eller hitta en utbildning.

3 Kräv din rätt! Räkna ut hur mycket lön och andra ersättningar din arbetsgivare är skyldig. Prata med din arbetsgivare och kräv att få din innestående lön bums. Om din arbetsgivare inte har pengar att betala kan du be om att hen sätter företaget i konkurs.

4 Gå vidare. Om arbetsgivaren inte vill göra det kan du höra av dig till tingsrätten där du bor. Kontaktuppgifter finns här. Kolla om någon annan har lämnat in en ansökan om konkurs mot din arbetsgivare. Om det är så, kontakta konkursförvaltaren när en sådan har utsetts och berätta om ditt lönekrav. Om det inte finns har du möjlighet att begära företaget i konkurs. Hur man går till väga står här. Om du har varit medlem i HRF i mer än tre månader kan du få hjälp med detta.

5 Spill ingen tid. Den statliga lönegarantin ersätter bara lön som du tjänat in de tre senaste månaderna, räknat från dagen då en konkursansökan lämnats till tingsrätten. Det finns också ett maxtak. Garantin ersätter bara upp till fyra basbelopp, motsvarande 190 400 kronor år 2021.

6 Sedan då? Det är konkursförvaltaren som bestämmer om företaget ska drivas vidare i väntan på en köpare. I så fall ska du jobba kvar, precis som vanligt, under tiden. Konkursförvaltaren blir då din arbetsgivare.

Fakta: Rätt till pengar

 • Den som har fyllt 40 år och blivit uppsagd på grund av arbetsbrist vid till exempel konkurs kan ha rätt till pengar från försäkringen AGB.
 • Du ska ha arbetat minst 50 månader under de senaste fem åren på företag med kollektivavtal, eller hos arbetsgivare utan avtal som har tecknat en AGB-försäkring.
 • Ersättningen består av ett engångsbelopp som ökar med ålder. För år 2020 var beloppet 36 487 kronor för den som var mellan 40 och 49 år vid friställandet.
 • Ansökan görs hos Afa Försäkring.

7 När jobbet stänger. Om förvaltaren i stället stänger företaget kan du bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Du kan bli arbetsbefriad under uppsägningstiden, kolla med konkursförvaltaren vad som gäller. Glöm inte att anmäla dig till arbetsförmedlingen.

8 När jobbet får ny ägare. Om företaget köps upp brukar ett krav vara att personalen får följa med. Anställda som arbetat på företaget tolv månader eller mer under de senaste tre åren har företrädesrätt till återanställning enligt las, om de blir uppsagda.

Fråga om jobbet.
100
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här