Ledare
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Visa att det verkligen är kvinnornas tur !

Publicerad 6 november 2002

Nu är de nya löneavtalen klara för snart halva arbetsmarknaden. Och det är industrifacken som har blivit klara först. Mest männens löner.
Nu är det kvinnornas tur, förklarar LO och lovar att stödja de fackförbund som är kvar, inom service, ofta med många kvinnor som medlemmar.
De avtal som redan är klara har väldigt försiktiga lönehöjningar. Men alla vet att det utöver dessa höjningar på pappret kommer en hel del pengar i de lokala förhandlingar och i så kallad löneglidning.
Det finns ingen anledning att kritisera att stora grupper får löneglidning. Oftast beror den ju på att man arbetar effektivare. Då ska självklart även de anställda få del av den effektivitetsvinsten – inte bara arbetsgivarna.

Rättvist slutresultat
Men även på servicejobben, på restauranger, lager och sjukhus, jobbar folk hårdare.
Men de avtalsområden som är kvar, kommunerna och servicesektorn, har aldrig haft samma löneglidning som industrin.
Inom LO säger man nu att låglöneförbunden måste få högre höjningar i det centrala avtalen än vad industrin har fått. Annars blir slutresultatet, när hela avtalsperioden har gått, inte rättvist.
Inom HRF blev det senaste avtalet en mycket plågsam påminnelse om detta. HRF fick för tre år sedan det bästa avtalet. Men när avtalsperioden var slut hade löneutvecklingen blivit den sämsta av ett antal jämförda avtalsområden. Det får inte hända en gång till.
Slutskedet av avtalsförhandlingarna kommer också att sätta det nya medlingsinstitutet på sitt första prov. Vi har ju numera nya regler för hur förhandlingar, medling och konflikter ska gå till. Framför allt har varseltiderna blivit längre och vi har alltså ett nytt medlingsinstitut.

Släpp de gamla idéerna
När detta skrivs har förhandlingarna på handelns avtalsområde gått vidare till medlingsinstitutet. Fack och arbetsgivare står långt ifrån varandra då det gäller avtalsvillkoren. Kanske har fler avtalsområden hunnit till medlingsinstitutet när denna tidning kommer ut.
Det gäller nu att resultatet blir sådant att de anställda kan känna förtroende för den nya förhandlingsordningen och de nya reglerna. Det går inte an att medlingsinstitutet lever kvar i gamla idéer om lönesättning. I stället har man nu chansen att skapa respekt för den nya ordningen genom att visa att det verkligen är kvinnornas tur.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.