Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

»Personalomsättningen inget stort problem«

- Personalomsättningen är inget stort problem i hotell- och restaurangbranschen. Det säger Olle Hammarström. Han är en av de två medlare som hjälper restaurangbranschen med att få fram ett nytt lönesystem.

Publicerad 10 december 2004

Både arbetsgivare och fack har ansett att personalomsättningen är ett av branschens största problem. Därför började arbetsgruppen, som ska utveckla ett nytt lönesystem, med en enkät för att få reda på varför folk slutar.

4 300 frågeformulär skickades ut till hotell och restauranger. Företagen skulle lämna ett formulär till varje person som slutade sitt jobb under sommaren och hösten. Bara 219 svar kom in.
En del kuvert kan ha gått direkt i papperskorgen, säger Olle Hammarström. Kanske har inte alla som slutat fått sitt frågeformulär.
– Det finns en låg benägenhet att svara på papper i branschen.
Att så få svar kom in tyder ändå inte på att det är en jättestor personalomsättning.
– Kanske var det inte fler som slutade, säger Olle Hammarström.

Gruppen har också besökt ett tiotal företag och pratat med anställda och chefer. Här fanns nästan ingen personalomsättning.
– Ingen arbetsgivare ansåg att personalomsättningen var ett problem. Vi träffade på dem som skulle vilja ha högre personalomsättning, säger Olle Hammarström, som innan han blev medlare var utredningschef på SIF och forskare på arbetslivsinstitutet.

SHR ville att företagen i undersökningen skulle vara aktiva i organisationen och tar ett ansvar för utvecklingen i branschen. HRF ville ha företag med fackligt aktiva. De undersökta företagen kan därför ha varit ovanligt trygga arbetsplatser där folk stannar länge.
– Slutsatsen är ändå att vi inte har fått fram något som tyder på att personalomsättningen är ett stort problem, säger Olle Hammarström.

Läs mer om undersökningen:
Därför slutar de anställda jobbet. Läs mer här >>
Därför slutade jag jobbet. Läs mer här >>
Det här ska jag göra i stället. Läs mer här >>
Så gjordes undersökningen. Läs mer här >>

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.