Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Facket kräver träd – inte buskar

Sänkt pensionsålder, stopp för ensamarbete och träd i stället för buskar i parkerna. Det är några av kraven i Hotell- och restaurangfackets första politiska handlingsprogram.

Publicerad 20 mars 2002

Hur kom ni på det där med träd i stället för buskar?
– Det handlar om trygghet när man går hem från jobbet. Tänk dig själv när du går genom en park, säger Beatrice Sagfors, informatör på Hotell- och restaurangfacket HRF.
– Man ska kunna se ordentligt och det ska även vara bättre belysning.
Beatrice Sagfors tog intiativet till det politiska programmet, som HRF aldrig tidigare har haft.
– Först tänkte jag mig en enkel uppslagsbok, där man kunde få veta var facket står i olika frågor.
Men blev det ett helt program, som hon har skrivit med hjälp av medlemmarna i HRF:s valgrupp och Eija Räty, arbetsmiljöutredare.
Fler träd och färre buskar hör till avsnittet hälsa. Säkra rutiner vid penninghantering, nej till ensamarbete samt utbildning i att hantera berusade och aggressiva personer är andra krav, liksom en fungerande kollektivtrafik och dagis som passar även den som jobbar obekväma tider.
Högre A-kassa, tandvården som en del av sjukförsäkringen och föräldrapenning även till den biologiska förälderns partner, oavsett kön finns också med i den lilla grönrutiga boken.
Den första upplagan är redan slut och en ny ska tryckas.

Läs mer:
Trygghet, hälsa och gemenskap, HRF:s politiska program. Gratis via www.hrf.net eller närmaste avdelningsexpedition.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.