Så räknar du fram semesterlön
Semesterlön, hur fungerar det? Samira vet hur man räknar. Illustration: Rebecca Elfast
Dina rättigheter

Så räknar du fram semesterlön

Sommaren och ledigheten går mot sitt slut. Men hur vet du vilken semesterlön som ska rassla in på kontot? Räkna med Samira!

Publicerad 25 augusti 2016

Frånvaro som räknas

  • Sjukfrånvaro, max 180 dagar.
  • Frånvaro på grund av arbetsskada.
  • Föräldraledighet, max 120 dagar, 180 för ensamstående.
  • Ledighet med tillfällig föräldrapenning, vab, max 120 dagar, 180 dagar för ensamstående.
  • Ledighet för viss utbildning, kurser för fackligt förtroendevalda kan ingå.
  • Ledighet med graviditetspenning, max 50 dagar.

1Räkna ut din bruttolön. Lägg ihop all intjänad lön och ersättningar som arbetsgivaren betalat under »intjänandeåret«, perioden 1 april 2015 till 31 mars 2016. Övertidsersättning, ob-tillägg och sjuklön ska vara med. Men ta inte med redan utbetald semesterlön.
Har du varit borta från jobbet finns det vissa sorters frånvaro som räknas som semesterlönegrundande. Det vill säga att tiden ska räknas som om du hade jobbat och fått lön. Se rutan här intill.
Kontakta HRF om du varit tjänstledig för fackliga uppdrag eller utbildningar och är osäker på hur det ska räknas.
Samira jobbar heltid och hennes månadslön har i snitt varit 20 700 kronor.  Med ob och lite övertidspengar blir hennes bruttolön 230 000 kronor under intjänandeåret.

2 Räkna ut din semesterlön. I riksavtalet mellan Visita och HRF och flera andra HRF-avtal är tillägget 12,72 procent. Men det finns andra procentsatser. I HRF:s avtal med Svensk Handel samt Almegas bingo-, bowling- och nöjesavtal gäller 13 procent. I Serverings­avtalet med Livsmedelsföretagen är det 13,2 procent.
Saknas kollektivavtal gäller semesterlagens 12 procent.Ta din framräknade brutto­lön från steg 1 och multiplicera med rätt procentsats. Är det 12,72 procent som gäller skriver du talet som 0,1272 när du räknar.
Samira jobbar på ett företag med Visitas kollektivavtal och räknar därför 230 000 x 0,1272 = 29 256 kronor.

Semester för nyanställda

Den som bara varit anställd en del av perioden 1 april 2015 – 31 mars 2016 räknar ut intjänade betalda semesterdagar så här: Anställningsdagar (kalenderdagar) under perioden / 365 x 25 = intjänade betalda semesterdagar Blir det ett decimaltal, avrunda uppåt till närmsta hela semesterdag. Semesterlagen ger rätt till 25 semester­dagar. Den som inte tjänat in full betald semester får ta resten som obetald semester, men man måste inte. Den som anställts efter den 31 augusti har endast rätt till fem ­obetalda dagar det semesteråret, det vill säga fram till 31 mars.

3 Räkna fram summan per intjänad semesterdag. Har du arbetat hela »intjänandeåret« perioden 1 april 2015 till 31 mars 2016 så har du tjänat in 25 betalda semesterdagar. Har du arbetat kortare tid? Läs rutan här intill.
Samira har tjänat in 25 dagar. Hon tar semesterlönen, 29 256 kronor, delar med 25 och får 1 170 kronor.

4 Jämför med garantisumman. Flera kollektivavtal ger rätt till en garanterad lägsta semester­lön per utlagd betald semesterdag. I »Gröna riks«, kollektivavtalet mellan HRF och Visita, är den summan 1 313 kronor per dag för anställda över 20 år och 1 000 kronor för ­anställda under 20 år. Du ska ha varit anställd minst tre sammanhängande månader.
Summorna gäller för perioden 1 april 2016 – 31 mars 2017. För deltidsanställda räknas summan ned efter tjänstens storlek, jobbar du 50 procent får du halva garantisumman.
Samira är över 20 år. Den semesterlön som hon räknade fram i steg 3 är lägre än avtalets garantisumma. Då ska Samira få garantisumman i stället.

5 Räkna fram summan för dina uttagna semesterdagar. Ta din framräknade semesterlön per dag (eller semestergarantin) multi­plicerat med antalet semesterdagar du tagit ut.
Enligt kollektivavtalet ska Samira få mellan­skillnaden mellan ordinarie lön och semester­lön före sin huvudsemester.
Samira har tagit ut 20 betalda semester­dagar under sommaren och räknar 1 313 kronor x 20 = 26 260 kronor.

6 Felsök (om det behövs). Stämmer inte summorna? Kanske du har haft semester över ett månadsskifte, då kan semesterlönen vara uppdelad och betalas ut på två följande månadslöner. Eller har du tagit ut dagar med obetald semester? Se rutan vid punkt 3. Prata med din arbetsgivare om det ändå inte verkar stämma, det kan ha blivit ett räknefel. Ta kontakt med Hotell- och ­restaurangfacket om du behöver hjälp med att få ut det du har rätt till.