Få klöver när du jobbar över!
Övertid ger pengar. Foto: Shutterstock
Dina rättigheter ÖVERTID

Få klöver när du jobbar över!

Vill chefen att du ska jobba över? Då är det bra att vara påläst om vad som gäller för övertidsersättning!

Publicerad 26 oktober 2021

1 Det är reglerna i kollektivavtalet som styr vilken ersättning man ska få vid övertidsarbete. Den här artikeln handlar om övertid i kollektiv­avtalet mellan HRF och Visita, Gröna riks­avtalet. På avtalslösa företag kan det också finnas överens­kommelser om ersättning, men det finns ingen lag som säger att de måste ha det.

2 Övertid är när en heltidsanställd jobbar utöver schemalagd tid, i genomsnitt 40 timmar i veckan. Arbetstid därutöver är övertid och ska ge övertidsersättning.
Deltidsanställda arbetar först mertid, upp till 40 timmar per vecka. Arbetstid utöver det blir övertid och ska ersättas enligt reglerna i kollektivavtalet. Om ett pass med mertid blir mer än tio timmar per dag ska övertidsersättning betalas.

3 Om arbetstiden tillfälligt blir förlängd med tio minuter räknas det inte som övertid. Annars gäller att en påbörjad halvtimme övertid ska ersättas som full halvtimme.

Övertidsersättning per arbetad timme

Kompensation enligt avtalet mellan HRF och Visita.+45 % av ordinarie timlön eller 1,5 timme betald ledighet. I anslutning till ordinarie arbetstid, de första två timmarna.+ 70 % av ordinarie timlön, eller 1,5 timme betald ledighet. I anslutning till ordinarie arbetstid, tid efter de första två timmarna.+ 90 % av ordinarie timlön, eller 2 timmar betald ledighet. Om du gått hem från jobbet eller kallas in på en ledig dag.

4 Om din chef säger att du ska jobba övertid så ska du göra det. Är det olägligt kan du be hen att fråga någon annan, men i slutändan är det arbets­givaren som bestämmer. Besked om övertid ska lämnas »snarast möjligt« enligt kollektivavtalet.
Deltids­anställda är inte skyldiga att jobba mertid.

5 Hinner du inte bli klar med jobbet på schemalagd tid? Stäm av med din chef, så hen kan godkänna övertiden. I Gröna riksavtalet står det att övertid också kan godkännas i efterhand, dock senast inom en månad efter löneutbetalningen för perioden.

6 Ersättningen ska i första hand betalas ut i pengar. Den kan även tas ut som betald ­ledighet – om du och arbetsgivaren är överens om det. Anteckna hur mycket övertid du jobbat och jämför med lönespecen att du fått rätt kompensation.

7 Anställda på företag med årsarbets­tidsavtal har också rätt till övertidsersättning. Det kan finnas lokala överens­kommelser om vad som gäller, så läs på i det avtal som gäller hos er och kontakta din HRF-avdelning om det är några frågetecken.

8 Arbetstidslagen säger att övertidsarbete ska användas vid tillfälliga behov. Det är tillåtet att lägga ut högst 48 timmars övertid under en fyraveckors­period, max 200 timmar under ett kalenderår. Det här kallas allmän övertid. Utöver det får arbetsgivaren lägga ut »extra övertid«, max 150 timmar per anställd och år. Men bara om det finns särskilda skäl och situationen inte går att lösa på något annat rimligt sätt.
Att överskrida lagens maxgräns för övertid kan bli dyrt för arbetsgivare. Arbets­miljöverkets sanktionsavgift är i år 476 kronor per anställd och arbetad timme.