Beordrad att göra chefsjobb?
Illustration: Rebecca Elfast
Arbetslivsakuten

Beordrad att göra chefsjobb?

Baristan Nina hoppar in som skiftledare ibland, hon får inget extra tillägg för det ”just nu” eftersom hon inte gått intern­utbildningen än. När platschefen ska vara ledig en vecka vill hon lägga över sitt jobb på Nina, mot en ersättning. Nina är smickrad men känner lite panik – kan de beordra henne att chefa?

Publicerad 4 februari 2016

”Utöver vad som omfattas av vårt kollektivavtal”

Mikael Berge, ombudsman, Hotell- och restaurangfacket
Mikael Berge, ombudsman, Hotell- och restaurangfacket.

Mikael Berge, ombudsman, Hotell- och restaurangfacket
– Det finns lite olika delar här som vi behöver reda ut. Det första rör arbetsskyldigheten i kollektivavtalet. Det andra är hur ansvar och lön hanteras när det ligger utöver det som är reglerat i kollektivavtalet. Arbetare som regleras av kollektivavtal inom LO-­sidan, det som kallas för arbetar­kollektivet, säljer arbete, vanligtvis per timme eller per månad för en avtalad summa.

– Vi har inga befattningar eller tjänste­mannaansvar i våra kollektivavtal. Arbetsgivaren leder och fördelar vårt arbete inom ramen för vår arbetsskyldighet inom avtalsområdet. Det är ganska omfattande, i princip allt ­arbete inom verksamheten. Men ansvar för till exempel schemaläggning och ekonomi ligger utöver det som omfattas av vårt kollektivavtal. Sådant ska regleras i separat överenskommelse, då som ett tillägg till din lön.

– Det är viktigt för både dig och arbetsgivaren att det är specificerat vilket ansvar som förväntas av dig och vilken ersättning ni kommer överens om. Ansvarstillägg och befattnings­tillägg är inte reglerat i kollektivavtalet utan förutsätter att du och din arbetsgivare är överens om betalning kopplat till ansvar.

Var ärlig och våga fråga vad jobbet innebär!

Sofie Dahlqvist, förtroendevald HRF avdelning 05 Syd.
Sofie Dahlqvist, förtroendevald HRF avdelning 05 Syd.

Sofie Dahlqvist, förtroendevald HRF avdelning 05 Syd
– Oavsett vilken relation Nina har till sin arbets­givare eller chef tycker jag att hon ska säga att hon vill ha ett möte om vad det här skulle innebära. Nina kan fråga varför just hon blir ombedd att gå in som platschef. Det kanske finns andra som har utbildning?

– De behöver diskutera vilka arbetsuppgifter det rör sig om och när de ska utföras. Ska Nina göra detta ut­över sina ordinarie uppgifter? Om inte, vem går in och tar över hennes vanliga arbete? Jag tycker att Nina ska vara så ärlig som möjligt, våga ställa frågor. Det är många som är rädda för att fråga, man känner sig dum. Men det är viktigt att verkligen prata igenom det här. Nu kanske inte det finns någon förtroende­vald på arbetsplatsen, annars skulle det ha ­varit bra om han eller hon var med. Då blir det tre personer som kan diskutera. Det är också en trygghet att ha med en förtroendevald.

– Sedan är ju alla inte intresserade av att vara ledare, många vill bara komma till jobbet och göra sitt arbete, sådant varierar från person till person. Det kan också vara jättebra och utvecklande att få ökat ansvar, det kan ge fler möjlighet till fler timmar och mer pengar.

Hierarkisk struktur gör att Nina känner tveksamhet

thomas_furth_pressbildThomas Fürth, forskningsledare, Kairos Future
– Om Nina är född på 1990-talet tillhör hon  ›Generation ordning‹, ungdomar som till skillnad från tidigare generation vill bli vuxna snabbt. Om hon delar de värderingar som hennes åldersgrupp har så borde hon passa för det här ansvaret. Det låter som att företaget har en gammaldags, hierarkisk struktur som lett till problemställningen, att Nina är motvillig till att vara platschef.

– Men i servicenäringar är det kunden som är chef. I en sådan extrem serviceverksamhet som ett kafé borde det vara vara en enkel sak för Nina att kunna gå in och göra jobbet. Det är kundens behov som är det viktiga. Eftersom Nina jobbat på företaget nerifrån och upp borde hon ha tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att ta det ansvaret under en vecka.
Jag utgår från att platschefen är en bra chef som har erfarenhet av hur Nina hanterar olika situationer, och hon har redan fått pröva att vara skiftledare. Platschefen kan säga till Nina: ”Du kan det här, det ser jag, du kan gå in och ta ansvaret.”

– Sedan är det så klart dåligt att Nina inte fått den där utbildningen, men så kan det kan bli ibland. Det är bra att kunna regler och lagar men det finns också mycket som inte går att lära sig på kurser. Jag tycker att vi överbetonar teoretisk utbildning i samhället, att det är den enda som räknas. Förr var det vanligare med praktisk kunskap, att gå bredvid på arbetsplatsen eller som lärling.