Ledare
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Lär dig kräva högre lön

Publicerad 3 oktober 2002

Första april började det nya löneavtalet för hotell- och restaurangbranschen att gälla och vid det här laget borde alla medlemmar ha fått sina nya löner.
Precis som förra gången, för tre år sedan, blev det ett bra avtal, kanske ett av arbetsmarknadens allra bästa.
Nu gäller det för fackföreningen och alla anställda att se till att avtalet blir bra även i verkligheten, inte bara på pappret.

Trappan är borta
En stor förändring jämfört med förr är att yrkesvanestegen är borta i det nya avtalet. Det finns inte längre någon trappa att luta sig mot när man vill ha mer betalt på grund av yrkesvana. I stället blir lönen mer en förhandlingsfråga mellan arbetsgivaren och den som söker ett nytt jobb.
Det var arbetsgivarna som krävde den här ändringen i avtalet, men även hos facket tror man att den kan vara bra. När man studerade lönestatistiken visade det sig nämligen att den anställde som hade sex års vana ofta hade lägre lön än den med fyra års vana. Sex års vana var ett steg i den gamla lönetrappan. Då var det lätt för både arbetsgivaren och den som sökte jobb att titta i avtalet, läsa av sexårslönen och sedan sätta lönen. Blev det 500 kronor mer än ?tabellen? så kunde båda parter uppleva det som en bra lön.
För den med fyra års vana var det annorlunda. Här fanns inget fixerat steg att jämföra sig med. Det blev en verklig förhandling och en högre lön.
Den fasta lönetrappan pressade ofta lönerna neråt. Löneglidningen uppåt var alldeles för svag.
Vad ska man då begära för lön numera? Det som ska gälla är marknadslön ? hur vet man var den ligger? Enklast är givetvis att höra sig för på arbetsplatsen, med de blivande kollegorna eller platsklubben där man tänker söka jobb. Bra är också att prata med kollegor på flera ställen. Dessutom ? ring facket.

Utbildning i lönehöjning
Till hösten ska facket både börja utbilda sina ombudsmän och sina medlemmar i konsten att höja lönen.
En följd av det nya löneavtalet är också att hotell- och restaurangfacket ska börja bygga upp en egen marknadslönestatistik. När medlemmen ringer för att få råd inför byte av jobb ska ombudsmannen dels kunna tala om vad minimilönen är, dels vad marknadslönen i denna stad är. Och rådet till medlemmen blir: ta inte jobb under den lönenivå som är marknadslönen på orten.
Blir inte detta ett orättvist system, där de starka tar för sig och de som inte har så vassa armbågar får det ännu svårare än de redan har det?
Visst finns den risken. Men det är också så att den som kommer in på en högre lön hjälper till att dra upp löneläget på hela företaget. Det är svårt att hitta exempel på att det är bra för löneläget i ett företag eller i en bransch att de nyanställda kommer in på en låg lön.
Hotell och restaurang är ofta det första jobbet för den som ska ut i yrkeslivet. Det är också en bransch där många byter jobb. Hittills har det lett till låga löner, därför att den som sökt jobb har haft en svag ställning och arbetsgivaren har kunnat pressa ingångslönerna. Löneutvecklingen hänger nu på hur facket lyckas i sin rådgivning och hur medlemmarna själva lyckas. Det gäller att räta på ryggen, tänka igenom sina yrkeskvalifikationer och inte vara för blyg när det gäller lönekraven.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.