fackligt arbete
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

?Lågavlönade ska ha mer än vi andra?

LO ska kämpa extra för de lägst avlönade, särskilt inom förbund med stor andel kvinnor och där lönerna är låga. Hotell- och restaurang är ett sådant fack.

Publicerad 7 januari 2003

? Kvinnorna ska få lite mer än alla andra i den här avtalsrörelsen, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.
Flera LO-förbund har nu slutit nya avtal. Avtalen gäller områden där de flesta anställda är män. De har fått förkortad arbetstid, höjd lön och viss löneglidning.
För anställda i restauranger, butiker och andra serviceyrken har lönerna ökat med 2 500 kronor per månad mellan 1994 och 2000. På övriga arbetsmarknaden har lönen ökat med 4 150 kronor under samma tid.
Kraven inför årets avtalsrörelse blev: löneökningar med 3,8 procent, dock lägst 650 kronor per månad.
? De som tjänar mindre än 15 000 i månaden ska få 700 kronor i löneökning, säger LO:s avtalssekreterare Håkan Meijer.
Avtalet löpte ut den 31 mars i år. Motparten, arbetsgivarna, vill ha inga eller låga löneökningar.
? Den offentliga sektorn borde ta sitt ansvar och visa vägen. Man betalar vad jobbet är värt kommer inte den privata sektorn att göra det, säger Wanja Lundby-Wedin.
Hur blir det arbetstidsförkortningen då?
? Vi arbetar också för en arbetstidsförkortning, men det ska ske via lagstiftning, En lagstiftad arbetstidsförkortning är den bästa vägen.
Kan det bli konflikt?
? Styrkan vid en eventuell konflikt är att hela LO ställer upp. De lågavlönade, både män och kvinnor, ska ha mer än vi andra.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.