Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Hotell- och restaurangjobb bland Sveriges farligaste

Försäkringsbolaget AFA har listat Sveriges 25 farligaste jobb. Det är många industri- och byggyrken, men hotell, restauranger och storkök finns också med på listan.

Publicerad 3 juni 2003

AFA, Arbetsmarknadens försäkringsaktiebolag, har räknat ut ett slags medelvärde på hur riskfyllda olika yrken är.
Hur stor risk det är för en anställd att bli invalid efter en olycka i arbetet, få en sjukdom av arbetet, vara sjukskriven mer än 90 dagar eller bli så sjuk att man får aktivitets- eller sjukersättning (det som tidigare hette förtidspension och sjukbidrag).

Träindustriarbetare och murare toppar listan tillsammans med andra byggyrken. På 23:e plats ligger personal från hotell- och restaurangbranschen. Yrket har ungefär samma allvarlighetstal som vård- och omsorgsarbete.

Det är inte dramatiska olyckor som gjort att hotell- och restaurang hamnat på listan, utan mer svårupptäckta farligheter.
Framförallt är det skelett- och ledskador, förslitningar som uppstår under lång tid. Där har branschen höga siffror, och cateringarbetare delas in i samma grupp som tidningsbud när det gäller risken att slita ut sig. Det här är skador som leder till långa sjukskrivningar. År 2001 var 3769 hotell- och restauranganställda sjukskrivna mer än 90 dagar. Städare har en av de högsta riskerna för långvarig sjukfrånvaro.

När det inträffar olyckor, så sker de vid lastbryggan. Där löper restaurang- och storköksarbetare större risk att göra sig illa än vad en byggarbetare gör när han tar emot byggmaterial. Köksgolven är en annan olycksplats. Hotell- och restaurangpersonal är den yrkesgrupp som har högst andel olycksfall på grund av att de trillat inomhus. Städarna halkar på våta golv, kökspersonalen på matrester.

En annan slags ohälsa är vanlig hos branschens män. De ligger över genomsnittet när det gäller mentala sjukdomar.

Statistiken är hämtad från AFA:s försäkringsregister och gäller för 2001. I registret finns alla som har arbete på arbetsplatser med kollektivavtal, runt 3 miljoner personer. AFA står för Arbetsmarknadens försäkringsaktiebolag.
Här hittar du hela undersökningen: www.afa.se

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.