Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Fler utförsäkrade än väntat kontaktar a-kassorna

Antalet utförsäkrade som kontaktat sin a-kassa blev betydligt fler än vad som förutspåtts. HRAK har under en och en halv vecka i januari hanterat drygt 200 ärenden.

Publicerad 29 januari 2010

I början på januari 2010 fick a-kassorna preliminära uppgifter på hur många personer som förväntades vända sig till kassorna sedan de blivit utförsäkrade vid årsskiftet. Totalt trodde Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO, och försäkringskassan att det skulle röra sig om 5 000 personer. Hotell- och restauranganställdas a-kassa, HRAK, fick uppgiften att deras andel skulle vara 144 personer.

Den sista januari visar det sig dock att antalet utförsäkrade personer som vänt sig till a-kassorna är 12 507.

– Fram till den 25 januari har 374 ärenden kommit in till oss på HRAK. Av dessa har vi rapporterat av drygt 200 till försäkringskassan. Att vi inte har rapporterat av alla beror på att hälften av ärendena saknar uppgifter. Nu väntar vi på kompletteringar innan vi kan rapportera av dem, säger Ewa Larsson, biträdande kassaföreståndare på HRAK.

De personer vars ärenden HRAK rapporterat av till försäkringskassan ska ha fått uppgift om hur deras dagpenning ser ut.

– Vi på kassan gör utredningen och avgör hur mycket dagpenning varje person är berättigad till, men eftersom det är ett aktivitetsstöd är det försäkringskassan som betalar ut pengarna, säger Ewa Larsson.

Mer om förändringarna för de utförsäkrade

  • Riksdagen beslutade om vissa förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som gäller från den 1 januari 2010.
  • Förändringarna innebär bland annat att tusentals människor som varit långtidssjukskrivna nu blir utförsäkrade från försäkringskassan.
  • Sökande som berörs ska skicka in ett intyg från försäkringskassan till sin a-kassa. I intyget ska det framgå om de ska delta i ett program som ger aktivitetsstöd eller om de söker arbetslöshetsersättning. A-kassan gör sedan en utredning av varje ärende som kommit in. Handläggarna tar bland annat ställning till om söknade är berättigade till dagpenning. De rapporterar sedan varje inkommet ärende till försäkringskassan som betalar ut ersättningen.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här