Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Nordiska a-kasseregler ”krockar” med varandra

Den som kommer från ett nordiskt land och jobbar i ett annat kan få problem om personen sedan blir arbetslös och ansöker om a-kassa i hemlandet. Framförallt behöver de svenska reglerna ändras. Det menar Nordens fackliga samorganisation.

Publicerad 25 februari 2013

I Nordens fackliga samorganisation, NFS är så gott som alla nordiska fackförbund med. Enligt NFS är reglerna för arbetslösa ett hinder för en gemensam nordisk arbetsmarknad.
Och reglerna drabbar den enskilde. I vissa fall är det Sverige som har de hårdaste reglerna, enligt NFS som ger tre exempel:

Ett problem gäller regeln att anmäla sig den allra första dagen av arbetslöshet. Den kan drabba svenskar som jobbat i Danmark eller Finland och vill byta till svensk a-kassa i samband med arbetslöshet. Görs det inte första dagen, och ett månadsskifte hinner passeras däremellan, uppfyller man inte medlemsvillkoret och kan mista rätten till inkomstrelaterad a-kassa. Danmark och Finland tillämpar inte den ordningen, här tillåts en övergångsperiod.

Det finns också olika tillämpningar kring avgångsvederlag. Den som blir uppsagd med avgångsvederlag räknas i Sverige fortfarande som anställd, men i Danmark som arbetslös. I vissa fall kan en svensk som blir uppsagd och flyttar hem med avgångsvederlag, riskera att inte beviljas inträde i a-kassan och alltså mista rätten till inkomstrelaterad ersättning.

Ett tredje exempel är synen på studier och studieavbrott. Något som kan drabba svenska doktorander på universitet i de andra nordiska länderna.
I dessa fall har Sverige de minst generösa villkoren, menar NFS och ska nu uppvakta den svenska arbetsmarknadsministern för att efterlysa ändringar.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.